Regional Productivity Convergence in Advanced and Emerging European Economies

Författare: Männasoo Kadri, Hein Heili, Ruubel Raul

Den europeiska ekonomins segdragna tillväxtproblem gör det allt viktigare att finna sätt att öka produktiviteten. I den här Europapolitiska analysen undersöker författarna vilka faktorer som driver produktivitet i Europas regioner.

Medan regionerna i ‘gamla’ (västra) Europa främst förlitar sig på interna resurser som humankapital och FoU, är drivkraften bakom produktiviteten i de ’nya’ (östra) EU-ländernas regioner huvudsakligen den konvergenseffekt som uppstår i och med det befintliga produktivitetsgapet. Om produktivitetsgapet är för stort finns dock risk för att det uppstår en permanent underutveckling. Konvergensfaktorn måste därför ersättas av bland annat en ökad variation i befintliga tjänster och produkter.

Publikationen är på engelska och är en del av Sieps forskningsprojekt EU och EMU efter den ekonomiska krisen.