How is Juncker’s ‘last-chance Commission’ faring at mid-term?

Författare: Russack Sophia

Den innevarande Europeiska kommissionen – under Jean-Claude Junckers ordförandeskap – har nu suttit halva mandatperioden. Sophia Russack, utredare vid tankesmedjan CEPS, granskar konsekvenserna av genomförda förändringar. (2017:4epa)

I den här Europapolitiska analysen granskar Sophia Russack kommissionens organisation och struktur och vilka konsekvenser förändringar av detta har fått. Texten behandlar också framtidsdiskussionen om EU, vilken har intensifierats med anledning av kommissionens vitbok om EU:s framtid och tillhörande reflektionspapper och vad vi kan förränta oss av denna debatt.

Publikationen är på engelska.