The European Commission: Less a Leader and More a Manager?

Författare: Nugent Neill, Rhinard Mark

Vilken roll har egentligen Europeiska kommissionen? I den här europapolitiska analysen granskar de båda forskarna Neill Nugent och Mark Rhinard kommissionen som organisation. (2017:2epa)

De ställer frågan huruvida institutionen ska ses som en agendasättare eller en administratör och sätter också kommissionen i ett institutionellt sammanhang.

Deras slutsats är att kommissionen står stark och att den på vissa områden till och med har stärkt sitt inflytande.

Publikationen är på engelska.