EU agencies on the move: challenges ahead

Författare: Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen. Det skriver Ellen Vos, professor i EU-rätt vid universitetet i Maastricht. (2018:1)

Den förhållandevis snabba framväxten av EU:s förvaltning har inte uppmärksammats lika mycket som andra delar av den europeiska integrationen. I dag finns ett fyrtiotal myndigheter som verkställer EU:s politik och bidrar med expertkunskaper.

Ellen Vos, som är professor i EU-rätt vid universitetet i Maastricht, har kartlagt utvecklingen av EU:s myndigheter och pekar på tre dilemman:

  • Otillräckliga bestämmelser för överföring av makt till myndigheter.
  • Otydlighet kring myndigheternas oberoende gentemot andra aktörer.
  • Svårigheter att ställa myndigheterna till svars.