Europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa?

Vid ett seminarium den 14 februari 2020 diskuterades EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.

Den europeiska gröna given lanserades nyligen av Europeiska kommissionen som EU:s nya tillväxtstrategi, med syftet är att uppnå klimatneutralitet till år 2050. Det innebär både ökade satsningar på området och en fortsättning på det arbete som redan har påbörjats för att nå Parisavtalets målsättningar samt de 17 målen i FN:s Agenda 2030. Åtgärderna för att nå dessa globala mål ska komma från både privat och offentlig sektor.

Vid detta seminarium diskuterades EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.

Titta på seminariet i efterhand.

Seminariet organiserades tillsammans med Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Läs en sammanfattning

Datum
  • 14 februari 2020 14:00 - 16:00
Plats
  • Europahuset, Regeringsgatan 65 2 tr, Stockholm
Talare
  • Eva Lindström, Sveriges ledamot i Europeiska revisionsrätten
  • Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för Europeiska kommissionens representation i Sverige
  • Susanne Arvidsson, docent vid Lunds universitet
  • Mats Engström, seniorrådgivare vid Sieps
  • Eva Svedling, statssekreterare åt miljö- och klimatminister Isabella Lövin
Moderator
  • Annika Ström Melin, journalist
Övrigt
  • Registrering och kaffe från 13.30.
  • Seminariet livesänds på EU-kommissionens facebooksida.