Sverige efter 25 år som medlem i Europeiska unionen

År 2020 har Sverige varit medlem av EU i 25 år. Ta del av ett heldagsseminarium där studier om effekterna på olika områden presenteras. Seminariet spelades in den 2 oktober och alla programdelar kan ses separat.

Program

Introduktion

 • Sieps direktör, Göran von Sydow, introducerar seminariet.

 • Öppningsanförande av EU-minister Hans Dahlgren.

Systemeffekter del 1:

 • Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen
  Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola.

  Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet.

  Kommentar av Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.

Systemeffekter del 2:

 • Tjugofem år av Europarätt i Sverige
  Jane Reichel, professor i juridik, Stockholms universitet.

  Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet.

  Kommentar av Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.

 • Förhandsavgöranden från EU-domstolen i ett 25-årsperspektiv
  Ulf Bernitz, professor i juridik, Stockholms universitet.

  Kommentar av Jörgen Hettne, professor i juridik, Lunds universitet.

Moderator: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Politikområden del 1:

 • 25 år med utstationering av arbetstagare till och från Sverige
  Erik Sjödin, docent i civilrätt, Stockholms universitet.

  Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.

  Kommentar av Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO.

Politikområden del 2:

 • Sverige i EU efter 25 år – jordbruket och livsmedelsindustrin
  Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet.
  Kommentar av Eva Sjögren, chef för Statsrådsberedningens EU-kansli.

 • Svenskt yrkesfiske och EU 1995–2020
  Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet.

  David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt, Göteborgs universitet.

  Kommentar av Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.

Moderator: Annika Ström Melin, journalist, författare och ledamot i Sieps insynsråd.

Datum
 • 2 oktober 2020 09:00 - 16:00
Talare
 • Ulf Bernitz, professor i juridik, Stockholms universitet.
 • Hans Dahlgren, EU-minister.
 • Håkan Eggert, docent i nationalekonomi, Göteborgs universitet.
 • Samuel Engblom, samhällspolitisk chef vid TCO.
 • Jakob Granit, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten.
 • Jörgen Hettne, professor i juridik, Lunds universitet.
 • Bengt Jacobsson, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola.
 • Helena Jäderblom, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen.
 • David Langlet, professor i havsförvaltningsrätt, Göteborgs universitet.
 • Ingvar Mattson, riksdagsdirektör.
 • Ewa Rabinowicz, professor emerita i jordbruksekonomi, Sveriges lantbruksuniversitet.
 • Jane Reichel, professor i juridik, Stockholms universitet.
 • Erik Sjödin, docent i civilrätt, Stockholms universitet.
 • Eva Sjögren, chef för Statsrådsberedningens EU-kansli.
 • Göran Sundström, professor i statsvetenskap, Stockholms universitet.
 • Göran von Sydow, Sieps direktör.
 • Eskil Wadensjö, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet.
 • Karin Åhman, universitetslektor i statsrätt, Stockholms universitet.
Moderator
 • Annika Ström Melin, journalist, författare och ledamot i Sieps insynsråd.
 • Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.
Dokument