Webbinarium: Hur utkräver man politiskt ansvar från EU:s makthavare?

Möjligheterna att utkräva politiskt ansvar är central för ett välfungerande EU. Hur utövas detta och hur kan funktionerna för att ställa beslutsfattare till svars bli bättre inom unionen? Dessa togs upp till diskussion av experter på området vid ett webbinarium den 6 oktober 2021.

Möjligheten att ställa beslutsfattare på olika politiska nivåer till svars är ett grundläggande demokratiskt värde. Ytterst handlar det om att medborgarna i allmänna val ska kunna rösta bort de makthavare som de inte längre har förtroende för. Men i EU:s komplexa politiska flernivåsystem är det inte alltid så enkelt för EU-medborgarna att se vem som ansvarar för besluten. Det politiska ansvarsutkrävandet sker därför i stället oftare på så kallad horisontell nivå, det vill säga genom att EU:s institutioner håller varandra ansvariga för deras ageranden.

Men hur fungerar detta system för politiskt ansvarsutkrävande egentligen i praktiken? Finns det några möjligheter för EU-medborgarna att hålla de europeiska beslutsfattarna ansvariga? Har de nationella parlamenten någon roll i detta system? När och varför brukar EU:s institutioner reagera mot varandras beslut? Fattas alla EU-beslut i forum som kan göras politiskt ansvariga eller finns det undantag? Är besluten tillgängliga för allmänheten? Detta är exempel på frågor som diskuterades i ett Sieps-webbinarium den 6 oktober.

Webbinariet inleds med en presentation av Yannis Papadopolous, professor i statsvetenskap vid Universitetet i Lausanne, där han sammanfattar sin kommande Sieps-rapport, Political accountability in EU multi-level governance: the glass half-full. Rapporten ger en överblick över hur EU:s system för politiskt ansvarsutkrävande ser ut, med utgångspunkt i systemets styrkor och svagheter. Efter presentationen diskuteras frågorna i en forskarpanel.

Webbinariet hölls på engelska.

Datum
  • 6 oktober 2021 13:00 - 15:30
Plats
  • Webbinariet genomfördes digitalt. En inspelning är nu tillgänglig i efterhand.
Talare
  • Dr. Katrin Auel, Head of Research Group, European Governance, Public Finance and Labour Markets, Institute for Advanced Studies, Vienna
  • Magnus Blomgren, docent i statsvetenskap, dekan vid statsvetenskapliga institutionen, Umeå Universitet
  • Deirdre Curtin, professor i EU-rätt och direktör för Centre for Judicial Cooperation, Europeiska Universitetsinstitutet (EUI) i Florence
  • Yannis Papadopoulos, professor i statsvetenskap, Lausanne Universitet
Moderator
  • Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Sieps