Webinar: From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Europeiska utrikestjänsten har nu funnits i tio år, vilket ger tillfälle att utvärdera hur den har bidragit till att utveckla EU:s roll i utrikespolitiken. Vid ett webbinarium den 27 april presenterades en rapport som Sieps har medverkat till. Rapporten innehåller rekommendationer för en uppgraderad europeisk diplomati och kommenteras bland annat av utrikestjänstens nuvarande generalsekreterare. Webbinariet kan nu ses i efterhand.

Detta webbinarium tar utgångspunkt i de lärdomar som kan dras från Europeiska utrikestjänstens första tio år. Sieps har bidragit till en arbetsgrupp, "EEAS 2.0", som har bedömt utrikestjänstens faktiska och potentiella uppdrag de kommande åren, med hänsyn till det dynamiska system som den verkar inom. Arbetsgruppen har tagit fram en rapport som innehåller 30 rekommendationer för att komma till rätta med utrikestjänstens tillkortakommanden. Målet är att stötta utrikestjänsten i att skapa en distinkt europeisk diplomati, genom att uppgradera dess verksamhet och tillåta ett mer flexibelt tänkande, initiativtagande och agerande. Större rörlighet behövs i det föränderliga internationella landskapet, och för att ta en ledande roll behövs större beslutsamhet.

Webbinariet hölls i CEPS (Centre for European Policy Studies) regi på engelska. 

En svensk sammanfattning av rapporten finns här.

Arbetsgruppsmetoden består i en strukturerad dialog mellan experter, (tidigare) politiker, diplomater, beslutsfattare samt företrädare för näringsliv, icke-statliga organisationer, universitet och/eller tankesmedjor, vilka samlas för flera möten. Rapporter från arbetsgrupper är slutresultat av forskning som bedrivs oberoende. Denna rapport är frukten av ett intensivt forskningssamarbete mellan the Centre for European Policy Studies (CEPS), Sieps och Friedrich Ebert Stiftung.

 

Datum
  • 27 april 2021 11:30 - 13:00
Talare
  • Pierre Vimont, Ordförande för arbetsgruppen "EEAS 2.0"
  • Stefano Sannino, generalsekreterare, EEAS
  • Wolfgang Ischinger, ordförande för Munich Security Conference
  • Renée Jones-Bos, tidigare generalsekreterare för nederländska utrikesdepartementet
  • Oda Sletnes, Norges ambassadör i Frankrike
  • Vessela Tcherneva, biträdande direktör för ECFR och chef för kontoret i Sofia
  • Steven Blockmans, forskningsdirektör, CEPS
  • Christophe Hillion, forskare vid Sieps och professor i juridik vid Oslo universitet
Moderator
  • Steven Blockmans, forskningsdirektör, CEPS