Europadagen 2022

Sieps deltog i högtidlighållandet av Europadagen den 9 maj 2022 på Kulturhuset i Stockholm. Karin Flordal, utbildningsansvarig på Sieps, var dagens konferencier och direktör Göran von Sydow modererade ett panelsamtal om aktuella frågor i det europeiska samarbetet. Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, ledde ett samtal om europeisk klimatomställning.

En inspelning av evenemanget finns på Regeringskanslitets Youtubekanal

Datum
  • 9 maj 2022 10:00 - 14:30
Plats
  • Kulturhuset, Stockholm