Seminarium 20 september: Framtiden för Europas gemensamma asylsystem i ljuset av den ukrainska flyktingsituationen

Sieps deltog i arrangemangen kring EU Days Lund 2022 som ägde rum 20–21 september. Under ett seminarium den 20 september diskuterade bland andra kommissionär Ylva Johansson hur den ukrainska flyktingsituationen har påverkat EU:s gemensamma asylsystem.

20220920_120401.jpg

20220920_120401.jpg

De senaste åren har EU och dess medlemsstater mött en rad allvarliga utmaningar på asyl-och migrationsområdet. Den så kallade flyktingkrisen 2015 kastar fortfarande sin skugga över politikområdet; flyktingar och migranter gör fortfarande farliga irreguljära resor över Medelhavet och det har förekommit arrangerade migrantströmmar vid EU:s östra gräns mot Belarus. Rysslands invasion av Ukraina orsakade också en av de snabbast eskalerande storskaliga flyktingströmmarna i Europas moderna historia.

EU har haft svårt att reformera det gemensamma asylsystemet på ett sätt som skulle göra det bättre lämpat att möta nuvarande och framtida utmaningar. Migration är komplext till sin natur, och EU:s medlemsstater har inte kunnat komma överens om ett sätt att ta gemensamt ansvar.

Under detta seminarium diskuterade kommissionär Ylva Johansson och andra panelister dessa utmaningar och möjliga lösningar utifrån ett människorättsligt perspektiv. Erbjuder mottagandet av flyktingar från Ukraina lärdomar om hur EU:s migrations- och asylsystem kan reformeras?

Datum
  • 20 september 2022 11:00 - 12:00
Plats
  • Palaestra, Lunds universitet
Talare
  • Ylva Johansson, kommissionär med ansvar för inrikes frågor.
  • Philip Sandberg, kommunstyrelsens ordförande, Lund.
  • Eleni Karageorgiou, postdoktor vid juridiska institutionen, Lunds universitet.
  • Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap, Sieps.
Moderator
  • Ylva Nilsson, journalist
Övrigt
  • Seminariet hålls på engelska.