Konferens 17–18 april: The Rule of Law in the EU – Crisis and Solutions

Under det senaste decenniet har några av EU:s medlemsstater infört reformer som inskränker rättsstatens principer, demokratin och de mänskliga rättigheterna. Detta påverkar EU på ett allvarligt sätt – reformerna försvagar EU:s funktion, trovärdighet och identitet. EU-institutionerna har försökt komma till rätta med problemen med en rad verktyg, men än så länge verkar inget fungera.

Sieps organiserar en konferens den 17–18 april som sammanför internationella och svenska forskare samt makthavare och praktiker i syfte att diskutera framtiden för rättsstatsprincipen i EU:

 • Vad kan vi lära oss av de åtgärder som EU redan har vidtagit?
 • Behöver EU nya verktyg för att skydda rättsstatsprincipen?
 • Kan EU stödja medlemsstater som önskar återgå till att respektera demokrati och rättsstatens principer?
 • I så fall, hur kan detta genomföras trots att de oroliga tiderna hotar enigheten?

Konferensen kommer att utgöra ett viktigt tillfälle för utbyte av idéer om hur rättsstaten i EU kan skyddas. Den kommer att försöka identifiera konkreta lösningar och staka ut vägen för framtida åtgärder. Bland talarna finns bland andra EU-domstolens ordförande Koen Lenaerts samt välrenommerade forskare som Kim Lane Scheppele, R. Daniel Kelemen och Staffan Lindberg (V-dem). Utöver spännande paneldiskussioner och keynotes ger konferensen utrymme för nätverkande och informella diskussioner.

Ladda ned konferensprogrammet. (på engelska)

Registrera dig till konferensen.

Konferensen anordnas av Sieps, Svenska nätverket för europarättsforskning (SNEF), Centrum för Europaforskning vid Göteborgs universitet (CERGU) och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

sieps_en.jpg   SNELS.png  

CERGURityta 1.png  HANDELS-EN.svg

För information om konferensprogrammet, kontakta Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. Anna.sodersten@sieps.se.

Plats
 • 17–18 April. Stockholm, IVA Conference Center, Grev Turegatan 16
Talare
 • Koen Lenaerts, ordförande för EU-domstolen
 • Věra Jourová, vice ordförande för Europeiska kommissionen med ansvar för värden och öppenhet (tbc)
 • Staffan I. Lindberg, föreståndare för forskningsinstitutet V-Dem (Varieties of Democracy), Göteborgs universitet
 • Kim Lane Scheppele, professor i sociologi och internationella frågor, Princeton University
 • Christian Danielsson, statssekreterare hos Sveriges EU-minister
 • Dimitry Kochenov, professor i juridik, Central European University
 • R. Daniel Kelemen, professor i statsvetenskap och juridik, Rutgers University
 • Armin von Bogdandy, direktör vid Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
 • András Sajó, professor i juridik, Central European University, och tidigare domare vid Europadomstolen (Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna)
 • Christophe Hillion, professor i EU-rätt, universitetet i Oslo
 • Ian Manners, professor i statsvetenskap, Lunds universitet
 • Cecilia Malmström, senior fellow vid Peterson Institute for International Economics och tidigare EU-kommissionär för handel
 • Luke Dimitrios Spieker, forskare, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law
 • Allan Rosas, tidigare domare vid EU-domstolen
 • Monica Claes, professor i europeisk och jämförande konstitutionell rätt, universitetet i Maastricht
 • Ana Bobić, rättssekreterare, EU-domstolen
 • Anna Wójcik, forskare vid institutet för rättsliga studier vid polska vetenskapsakademin (Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – INP PAN)
 • Henriikka Leppo, enhetschef vid enheten för EU-domstolsärenden, utrikesministeriet i Finland
 • Harry Flam, professor emeritus i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps
 • Iain Cameron, professor i folkrätt vid Uppsala universitet