EU-utbildningar

I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk europapolitik. Vi genomför utbildning både på beställning och vid fasta utbildningstillfällen med öppen anmälan.

Sieps EU-utbildningar med öppen anmälan

Behöver du förbättra dina EU-kunskaper?

Vi erbjuder ett antal utbildningar för medarbetare i offentlig förvaltning som behöver höja sin EU-kunskap. Du anmäler dig direkt till oss. 

Kurserna hålls hos Sieps på Torsgatan 11.

Priserna för halvdagskurser är 750 kr (exkl. moms) per person och för heldagskurser är priset 1 250 kr (exkl. moms) per person.

Heldagskurserna inkluderar lunch.

EU-utbildningar som kan beställas

I listan nedan har vi samlat de kurser som offentlig verksamhet kan beställa.

Det är både kurser som övergripande behandlar EU:s verksamhet och kurser som har en mer specialiserad inriktning.

Du kan läsa om innehållet i kurserna och se kontaktuppgifter till utbildningsansvariga under respektive flik.

 

Saknar du någon utbildning?

Utbildningen genomförs hos beställaren.

Alla våra utbildningar, utom de som särskilt riktar sig till kommuner, är avgiftsbelagda. Kontakta oss för en offert

Sieps EU-utbildningar

EU-utbildning för kommuner, regioner och landsting

I samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder vi också en utbildning för kommuner, regioner och landsting.

Den handlar om hur EU fungerar, hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU samt om vad kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs hos beställaren. 

För att beställa denna utbildning kontaktar du SKL:

annika.lindberg@skl.se

Se en inspelning av utbildningen i förkortad version

Webbutbildningar

Den här filmen ingår i Sieps utbildning EU-kunskap – en grundkurs.

Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:
• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Kontakta oss

Katarina Flodén, ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig

Maria Wiberg är forskare i juridik och utbildningsansvarig på Sieps.

Kontakta mig

Zofia Tucinska, arbetar med Sieps utbildningsverksamhet med särskilt fokus på EU-utbildningar för svenska kommuner och regioner.

Kontakta mig