EU-utbildningar

I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk Europapolitik. Vi genomför utbildning både på beställning och vid fasta utbildningstillfällen med öppen anmälan.

Sieps EU-utbildningar

Utbildningar med öppen anmälan

Vi erbjuder ett antal utbildningar för medarbetare i offentlig förvaltning som behöver höja sin EU-kunskap. Du anmäler dig direkt till oss. 

Kurserna hålls hos Sieps på Torsgatan 11 i Stockholm.

Priserna för halvdagskurser är 1 250 kr (exkl. moms) per person och för heldagskurser är priset 2 500 kr (exkl. moms) per person.

Heldagskurserna inkluderar lunch.

Avanmälan måste göras senast dagen innan utbildningen, i annat fall debiteras hela kursavgiften. Avanmälan görs via länken i svarsmejlet "bekräftelse på din anmälan".

Utbildningar som går att beställa

Sieps erbjuder ett flertal olika kurser som offentlig verksamhet kan beställa. Det är både kurser som övergripande behandlar EU:s verksamhet och kurser som har en mer specialiserad inriktning. Exempel på utbildningar är:

  • EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa).
  • Subsidiaritetsprincipen i praktiken.
  • EU:s budget.

Här hittar du alla våra utbildningar. 

Våra föreläsare

forelasare_eu-utbildningar_ny.jpg

Från vänster: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps, samt Anna Södersten, forskare i juridik.

EU-utbildning för kommuner och regioner

I samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder vi också en utbildning för kommuner, regioner och landsting.

Den handlar om hur EU fungerar, hur den lokala och regionala nivån påverkas av EU samt om vad kommun- och landstingspolitiker kan göra för att delta i EU-politiken. Utbildningen är kostnadsfri och genomförs hos beställaren. 

För att beställa denna utbildning kontaktar du Milla Järvelin på SKR.

Se en inspelning av utbildningen i förkortad version

Webbutbildningar

Den här filmen är en del av Sieps utbildning EU-kunskap – en grundkurs.

Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag.

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:
• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig

Anna Wetter Ryde

Forskare i juridik, utbildningsansvarig och ställföreträdande direktör.

Kontakta mig