Perspektiv

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2019)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Ny antologi

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. 

Efter tio år är det nu dags för en utvärdering av det fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. Har Lissabonfördraget inneburit en framgång för EU-samarbetet? Har det varit ett effektivt redskap för att möta de politiska behoven och utmaningarna?

I den här antologin analyserar fyra forskare de institutionella och konstitutionella förändringar som har skett sedan Lissabonfördraget trädde ikraft. 

Läs mer och ladda ner antologin

Sieps i media

Forum: EU-magasinet

Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av bland annat Katarina Engberg, Fil. Dr. i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.