Våra seminarier

Kommande seminarium

Fredagen den 10 november klockan 0910.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna och diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

Anmäl dig senast den 8 november.

Senaste publikationer

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020. Kontexten är måhända mer komplex än någonsin tidigare. Inte minst lämnar en stor nettobetalare till budgeten unionen och flera nya utmaningar har lagts till EU:s agenda på senare år.

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.

EU-utbildningar

Sieps erbjuder EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn. Utbildningarna syftar till att höja kompetensen i offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik.

EU-handslaget i Värmland

Den 7 november kommer EU-handslaget att äga rum i Värmland. Syftet med evenemanget är att öka kunskapen om EU i Värmland och Värmlands möjligheter att påverka beslut som tas på EU-nivå.

Katalonien: Parterna väntar ut varandra

Men någon minut tillgodo meddelar Puigdemont att man inte stänger dörren för Kataloniens självständighetsförklaring. Strax därefter kommer svaret från Madrid – ett eventuellt ingripande mot den katalanska autonomin skjuts upp. Båda sidor köper sig tid.