Sieps seminarier

Genomförda hösten 2019

5 december: Ten Years of Lisbon: Success or Failure? 

2 december: Vad vill den nya EU-kommissionen? (Seminariet arrangerades av EU-kommissionens representation i Sverige och Sieps)

24 oktober: Rätt och fel i EU:s budget

10 oktober: Politiskt svängrum eller rättsliga ramar - vad styr EU:s befogenheter?

17 september: Does the EU need an industrial policy?

Ny analys

 

En stor del av de EU-medel som går till Sverige används av kommunerna. Eftersom stödet ofta kräver projektorganisering är effekterna inte bara finansiella utan även organisatoriska. Denna påverkan – bortom de direkta resultaten – granskas i en analys av Mats Fred, postdoktor i globala politiska studier.

För kommunerna innebär EU-projekten även förändringar på organisationsnivå. I den här analysen studeras den typen av mindre synliga konsekvenser, som inte har fångats av tidigare forskning.

Analysen bygger på författarens avhandling från 2018 och är en del i Sieps arbete med att fördjupa förståelserna för hur den regionala och lokala nivån påverkas av Sveriges EU-medlemskap. 

Läs mer och ladda ner analysen

Ny antologi

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. 

Efter tio år är det nu dags för en utvärdering av det fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. Har Lissabonfördraget inneburit en framgång för EU-samarbetet? Har det varit ett effektivt redskap för att möta de politiska behoven och utmaningarna?

I den här antologin analyserar fyra forskare de institutionella och konstitutionella förändringar som har skett sedan Lissabonfördraget trädde ikraft. 

Läs mer och ladda ner antologin

Senaste perspektiv

Koldioxidtullar i EU: problematiska men motiverade

Ett uppmärksammat förslag i den nya kommissionens ”gröna giv” är koldioxidtullar i EU. Till problemen hör att de är svåra att beräkna och kan ge upphov till motåtgärder. Det bör dock inte avhålla EU från att beskatta importvarors koldioxidavtryck. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps.

EU:s budget 2021–2027: Vad får motkraften kosta?

Stormakterna växer – både de politiska och de kommersiella. Det kräver många olika gensvar. Vad klarar enskilda stater själva, och var behövs det gemensamma insatser? Vad som var lagom 1995 är inte nödvändigtvis lagom 2020, skriver Daniel Tarschys, statsvetare och senior rådgivare vid Sieps.

Ökad delaktighet i fokus under EU-forum

Den 23 oktober bjöd EU-minister Hans Dahlgren in till ett EU-forum i Stockholm riktat till de 77 aktörer som ingått så kallade EU-handslag. Sieps direktör Göran von Sydow modererade forumet. Läs en sammanfattning på regeringens webbplats.

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (Oktober 2019)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media

SVT Forum: Sverige 25 år i EU

Sverige röstade ja till EU-medlemskap den 13 november 1994. Vad kan vi lära av de 25 åren när vi ska tackla dagens politiska utmaningar? Med bland andra Daniel Tarschys, senior rådgivare på Sieps. Arrangör: EU-parlamentets kontor i Sverige. Från 13/11.