TIDIGARE SEMINARIER

Europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa?

Vid ett seminarium den 14 februari diskuterades EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.

Läs mer och titta på seminariet i efterhand.

Skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad värld

Den 4 februari ordnade Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) tillsammans med Sieps ett seminarium för att sprida kunskap och för att identifiera viktiga och ännu obesvarade forskningsfrågor på området beskattning i en digitaliserad och globaliserad värld.

Läs mer och titta på seminairet i efterhand.

EU Industrial Policy in a globalised world – effects on state aid and internal market rules

Den 31 januari ordnade Sieps tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel ett seminarium om industripolitik.

Seminariet filmades och finns tillgängligt att titta på i efterhand.

Seminarium om demokrati och rättsstaten

Den 27 januari anordnade Sieps och Centre for European Reform (CER) ett seminarium om demokrati och rättsstaten. Värd för seminariet var Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Se bilder och texter om seminariet på engelska. 

Du kan också läsa en sammanfattning av seminariet på svenska.

fler Publikationer 2020

 

Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative

Kinas ekonomiska utveckling och globala genomslagskraft ruckar på de balanser som har präglat världen sedan kalla krigets slut. Ett centralt led i den utvecklingen är infrastrukturprojektet BRI. I den här rapporten analyserar Svante E. Cornell och Niklas Swanström hur det påverkar EU:s närområde och utmanar EU-systemet. (2020:1)

European industrial policy and state aid – a competence mismatch?

När den globala konkurrensen ökar och internationella handelsregler försvagas har avsaknaden av en europeisk industripolitik blivit problematisk. Nu behöver EU få uttryckliga befogenheter för att kunna stärka europeiska företags konkurrenskraft globalt. Det skriver Jörgen Hettne, jurist specialiserad på EU-rätt och konkurrensrätt.

Seminariesammanfattning: Rättsstaten – demokratins fundament eller motsats?

Samtidigt som det pågår en konflikt om rättsstatsprincipen mellan EU och vissa medlemsstater har rättsstaten försvagats i fler EU-länder. Unionen försöker nu balansera mellan behovet av att granska alla medlemsstater och kravet på att lösa de största problemen. I debatten talas det också alltmer om sambandet mellan demokrati och rättsstatens principer. (Januari 2020)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (Januari 2020)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media

Forum: EU-magasinet

Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av bland annat Katarina Engberg, Fil. Dr. i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.