Tema: Skatter och EU

 

Under 2019 har Sieps publicerat tre analyser i en serie om hur EU påverkar svensk skattepolitik. Bakgrunden till diskussionerna och initiativen på EU-nivå är att rörliga skattebaser och skatteflykt krymper de enskilda ländernas skatteintäkter. Frågan är dock om skatteområdet bör och kan samordnas på EU-nivå.

Analyserna är författade av Katarina Nordblom och Åsa Hansson, båda docenter i nationalekonomi, samt Mattias Dahlberg, professor i finansrätt.

På temasidan Skatter och EU finns våra publikationer och seminarier i ämnet samlade.

Till temasidan

            

Sieps i media

Ttela: Titlar väcker frågor i ny EU-kommission

Titlarna stal showen när tillträdande EU-basen Ursula von der Leyen presenterade sin nya EU-kommission. Mångas arbetsuppgifter är oklara – och en särskild kommissionär för att "skydda Europas livsstil" har snabbt fått besk kritik.

Våra seminarier

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Senaste publikationer

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)

Spitzenkandidaten – make or break?

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.