Våra seminarier

Kommande

March 28: Turnout in the European elections 2014 – implications for 2019

At the seminar, the voter turnout of the elections in 2014 will be discussed and used as a basis to make some predictions about the turnout of the elections in May. 

Read more and register here

3 april: Tysk-franskt EU-samarbete: möjlighet eller problem?

Katarina Engberg, seniorrådgivare på Sieps, presenterar sin publikation ”The Franco-German dialogue on the future of the EU”. Rikard Bengtsson, docent i statsvetenskap vid Lunds universitet, kommenterar. T.f. Direktör Göran von Sydow modererar diskussionen.

Läs mer och anmäl dig

Genomförda

March 8: Banking Union from a Nordic-Baltic Perspective

Den 8 mars 2019 anordnade Sieps, tillsammans med utredningen om ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen, ett seminarium om bankunionen i ett nordisk-baltiskt perspektiv.

Läs en sammanfattning av seminariet

 

Ny publikation

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin.

I den här volymen sammanställs aktuell forskning om den svenska riksdagens och de politiska partiernas arbete med EU-frågor. Utifrån denna forskning framgår att riksdagen är ett av de mer aktiva nationella parlamenten. Däremot kan både riksdagen och de politiska partierna bli bättre på att debattera EU-frågor.

Volymen är en del av Sieps arbete med analyser om hur EU:s demokratiska process kan utvecklas.

Läs mer och ladda ner publikationen

                                          Eu i riksdagen publikation

Who leads the EU?

On January 30, Almut Möller gave a talk on the topic "Who leads the EU?"

Almut Möller is Head of the Berlin office together with Joseph Janning, and Senior Policy Fellow at the European Council on Foreign Affairs. 

Before joining ECFR she led the Europe programme at the German Council on Foreign Relations, and she has published widely on European affairs, foreign and security policy, and Germany's role in the EU.

This seminar was part of a series coorganized by the Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) and the Swedish Institute of International Affairs (UI).

Listen to the seminar: Utrikespolitiska Institutet (Ui) podcast

Almut Möller

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar

EU och rättsstatsprincipen

Under de senaste åren har långtgående reformer av det polska rättsväsendet lett till oenighet mellan kommissionen och Polen. Frågan har också gjort avtryck i EU-domstolens praxis, bland annat i en dom som rör den så kallade europeiska arresteringsordern.

Vid ett seminarium den 12 december 2018 diskuterade en rad forskare vad den domen innebär för svenska rättstillämpande myndigheter. Hur bedömer man ett annat lands rättssystem?

Sammanfattning av seminariet

Senaste publikationer

The Franco-German dialogue on the future of the EU

Försoningen mellan Frankrike och Tyskland har varit central för den europeiska integrationen. I dag strävar de båda länderna efter att stärka EU mot bakgrund av förändringar i omvärlden och ökade interna spänningar.

EU i riksdagen

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin.

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Se seminariet i efterhand 

Kommunerna och EU

EU-rättens påverkan på kommunal verksamhet har ökat successivt sedan Sveriges medlemskap i EU.

Vid ett seminarium den 23 november 2018 diskuterade en rad forskare EU-medlemskapets effekter på regioner och kommuner.

Seminariet anordnades i samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Sammanfattning av seminariet

Se talarna förklara hur kommuner och regioner påverkas:

Henrik Wenander - EU-medlemskapet

Linda Nyberg - EU:s statsstödsregler

Jörgen Hettne - EU.s upphandlingsregler

Anna Wetter Ryde - Demokrati