PERSPECTIVES ON THE FUTURE OF THE EU

Seminar series on the future of the European Union

What are the prospects for further European integration? How to address concerns of legitimacy and democracy in the EU? What is the status of common values inside the Union and how does that affect the EU's global role? 

This winter, SIEPS and the Swedish Institute of International Affairs (UI) will gather key perspectives on the future of the European Union in a seminar series. 

The series will result in an anthology to be published in the spring. Collecting perspectives from leading analysts on European affairs, it aims to contribute to the discussions about the EU after Brexit and ahead of the elections to the European Parliament in May.

EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar

Se seminariet i efterhand

EU och rättsstatsprincipen

Under de senaste åren har långtgående reformer av det polska rättsväsendet lett till oenighet mellan kommissionen och Polen. Frågan har också gjort avtryck i EU-domstolens praxis, bland annat i en dom som rör den så kallade europeiska arresteringsordern.

Vid ett seminarium den 12 december 2018 diskuterade en rad forskare vad den domen innebär för svenska rättstillämpande myndigheter. Hur bedömer man ett annat lands rättssystem?

Sammanfattning av seminariet

Senaste publikationer

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.

Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk

Beslut på EU-nivå har stor påverkan på politiska beslut i Sverige. Trots det för Europapolitiken en undanskymd tillvaro i de organisationer som länkar samman medborgare och beslutsfattare – de svenska riksdagspartierna.

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Se seminariet i efterhand 

Kommunerna och EU

EU-rättens påverkan på kommunal verksamhet har ökat successivt sedan Sveriges medlemskap i EU.

Vid ett seminarium den 23 november 2018 diskuterade en rad forskare EU-medlemskapets effekter på regioner och kommuner.

Seminariet anordnades i samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Sammanfattning av seminariet

Se talarna förklara hur kommuner och regioner påverkas:

Henrik Wenander - EU-medlemskapet

Linda Nyberg - EU:s statsstödsregler

Jörgen Hettne - EU.s upphandlingsregler

Anna Wetter Ryde - Demokrati

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

"Det här kan hända nu"

Att det brittiska parlamentet med så klar majoritet röstade nej till utträdesavtalet med EU tror statsvetaren Göran von Sydow kommer har betydelse för vad som kommer att hända nu. SVT Aktuellt 15 januari.

Kaotiskt läge i brexitprocessen

Statsvetaren Göran von Sydow, forskare vid Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps), ser samma paradox. Han tycker att all logik och alla inblandades intresse pekar mot att undvika brexit utan avtal.

Mays partikamrater vill inte ha hennes Brexit

- Det har alltid förelegat en ganska överhängande risk att det inte ska skapas en majoritet för något alternativ i underhuset. Partierna är internt splittrade, samtidigt som det inte räcker för May att övertyga sina egna parlamentsledamöter, säger Göran von Sydow till TT.