Senaste publikationer

Läs mer

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella...

Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)
Läs mer

Fiskeriavtal med Europeiska unionen är en stor inkomstkälla för vissa utvecklingsländer. Intäkterna från att utländska flottor tillåts fiska på ens...

Läs mer

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det...

Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)
Läs mer

Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning....

The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value (2016:14epa)
Författare:

Publikationer år