Ökat stöd för svenskt EU-medlemskap

Sieps har ett långvarigt samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet som gör årliga undersökningar av den svenska EU-opinionen. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2018.

Resultaten visar ett fortsatt ökat stöd för svenskt EU-medlemskap (59 procent) och en minskning av motståndet mot EU-medlemskap (16 procent).

Rapporten redovisar svensk EU-opinion inom olika samhällsgrupper och redogör för hur medborgarna bedömer att EU-medlemskapet påverkar olika samhällsområden.

Läs mer och ladda ner rapporten

                                          

Sieps i media

TT: Nya tag för nedröstad Sánchez i Spanien

Egentligen fanns inga andra alternativ för Sánchez än att söka sig till Podemos för stöd, säger Spanienkännaren Jakob Lewander på Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps), trots att det finns en majoritetslösning med mitten-högerpartiet Ciudadanos.

Våra seminarier

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Senaste publikationer

Spitzenkandidaten – make or break?

Lissabonfördraget förändrade processen för att välja ny ordförande för Europeiska kommissionen. Modellen med toppkandidater för partigrupperna är dock föremål får både institutionella och politiska strider. Men oavsett utgång efter EU-valet 2019 är det inte sannolikt att en genuint europeisk arena för politisk konkurrens etableras inom en snar framtid, enligt Göran von Sydow, Sieps direktör.

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.