Korruption i EU

Hur står det till med korruptionen och samhällsstyrningen inom EU?

Se seminariet från den 7 mars där statsvetarna Victor Lapuente och Bo Rothstein presenterar en ny Sieps-rapport om korruption på regional nivå i EU och ett samhällstyrningsindex för EU:s regioner.

De diskuterar även hur vi motarbetar korrupta praktiker och hur vi bäst bygger goda institutioner.

Kommentatorer:

  • Ann-Kerstin Myleus: Vice enhetschef, generaldirektoratet för regionalpolitik, Europeiska kommissionen
  • Enkeleida Tahiraj: Visiting Senior Fellow, European Institute, London School of Economics 
  • Clara Volintiru: Assistant Professor, International Business and Economics Department, Bucharest University of Economic Studies

EU-utbildningar

Behöver du förbättra dina EU-kunskaper? Under 2018 erbjuder vi ett antal fasta utbildningstillfällen för medarbetare i offentlig förvaltning som behöver höja sin EU-kunskap.

Kontakta oss

Senaste publikationer

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

Italy and the Completion of the Euro Area

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

EU agencies on the move: challenges ahead

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor.

Europaforum norra Sverige

Eva Sjögren, Direktör Svenska institutet för europapolitiska studier, Sieps, tar tempen på EU just nu och prognostiserar möjligheter och utmaningar för framtidens EU.