Senaste publikationer

Läs mer

Sverige beskrivs ibland som mindre framgångsrikt än Danmark och Finland i EU:s jordbruksförhandlingar. Samtidigt har studier visat att Sverige i allmänhet anses vara en...

Success Factors in EU Agricultural Negotiations (2016:10)
Läs mer

Den 1 januari 2015 trädde Eurasiatiska ekonomiska unionen (EEU) i kraft som en organisation för ekonomisk integration mellan Belarus, Kazakstan och...

The Eurasian Economic Union and the European Union: Geopolitics, Geo-Economics and Opportunities for Europe (2016:11epa)
Författare:
Läs mer

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda...

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries? (2016:10epa)
Författare:
Läs mer

Svenskarnas attityder till EU beskrivs ofta som tvetydiga och egennyttiga. I den här Sieps-analysen av SOM-institutets opinionsundersökning 2015...

Svenskarnas attityder till EU har stabiliserats: Analys av SOM-institutets undersökning 2015 (2016:9epa)
Författare:

Publikationer år