Våra seminarier med öppen anmälan

Genomförda

13 juni: Euroflections – ledande forskare om EU-valet 2019

Den 13 juni höll Sieps och forskningscentret Demicom ett seminarium för att diskutera några av de mest intressanta resultaten i rapporten och vad dessa kan säga om Europaparlaments och EU:s framtida arbete. 

12 juni: Samarbete och inflytande i EU:s ministerråd – hur påverkar brexit och fördjupningen av EMU?

Vid seminariet den 12 juni presenterades den senaste undersökningen som har till syfte att ringa in medlemsstaternas "nätverkskapital" i ministerrådet. På seminariet berördes bland annat Brexits betydelse och Europaparlamentets partisystem.  

 

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

I den här rapporten analyserar Henrik Wenander, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, hur EU:s rättsliga system påverkar kommunerna. Det handlar om vad de ska och kan göra med hänsyn till Sveriges EU-medlemskap.

Ett grundläggande konstaterande är att EU inte förändrar det kommunala självstyret. Däremot påverkas kommunerna av att staten Sverige har undertecknat EU:s fördrag och är med och tar fram EU-lagstiftning. Regelverket framgår inte heller alltid av den svenska lagen.

Läs mer och ladda ner rapporten

                                          

Sieps i media

SVT: Agenda

Dansk Folkeparti mer än halverades i Europavalet. Är framgångssagan över för partiet som Sverigedemokraterna har som förebild? Programledare: Camilla Kvartoft.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Senaste publikationer

De svenska kommunerna i EU:s konstitutionella system

EU-rätten förändrar inte kommunernas självstyre men kan påverka deras uppgifter och politiska handlingsutrymme. Kunskap om regelverket är således en förutsättning för att kommunerna ska kunna ta tillvara sina intressen.

Juncker’s Political Commission: Did it Work?

Idén om en ”politisk” europeisk kommission har präglat den gångna mandatperioden. I praktiken visade sig ambitionen svår att genomföra, men rollen som en politiskt oberoende institution är inte längre ett alternativ.

Seminarier i efterhand