Våra seminarier

Kommande seminarium

The debate on the future Economic and Monetary Union: Which reforms are conceivable?

Den europeiska statsskuldskrisen 2010 gav ny kraft till euroländernas reformprocess. Exempelvis etablerades EU:s bankunion och den så kallade stabilitets- och tillväxtpakten stramades upp och utvidgades. Efter flera år av minskad lagstiftningsaktivitet, verkar momentum för reform av Ekonomiska och monetära unionen (EMU) åtminstone delvis vara tillbaka.

Den 26 januari håller Sieps ett seminarium om den kontinentala EMU-reformdebatten. Vid det här seminariet diskuterar fyra europeiska forskare vilka steg som är möjliga på kort såväl som på lite längre sikt.

Mer information om seminariet och länk till anmälan hittar du här.

Senaste publikationer

Should Sweden adopt the euro?

I nuläget är det en fördel för Sverige att stå utanför den gemensamma valutan. Den slutsatsen drar Martin Höpner, statsvetare vid Max Planck-institutet i Tyskland. Däremot menar han att Sverige bör förbereda sig på att tydligare motivera sitt val.

EU och hoten mot rättsstaten

Under de senaste tio åren har EU:s kriser avlöst varandra. Den kris som nu pågår handlar om de senare årens hot mot rättsstaten, framför allt i Polen och Ungern.

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020.

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.

EU-utbildningar

Sieps erbjuder EU-utbildningar för anställda inom den offentliga sektorn. Utbildningarna syftar till att höja kompetensen i offentlig förvaltning när det gäller EU och frågor av betydelse för Sveriges europapolitik.

Stor förlust för Madrid i Katalonien

Det är dags för dialog, säger nu Kataloniens avsatte regeringschef Carles Puigdemont. Men Spaniens premiärminister duckar och säger att den han ska prata med är ju valets vinnare, Inés Arrimadas från Ciudadanos.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor.