Kommunalt handlingsutrymme i EU

Se seminariet i efterhand 

Kommunerna och EU

EU-rättens påverkan på kommunal verksamhet har ökat successivt sedan Sveriges medlemskap i EU.

Hur stort är det kommunala handlingsutrymmet i EU? Vad betyder det kommunala självstyret i dag? Hur påverkar EU:s statsstöds- och upphandlingsregler?

Vid ett seminarium den 23 november 2018 diskuterade en rad forskare EU-medlemskapets effekter på regioner och kommuner.

Seminariet anordnades i samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Sammanfattning av seminariet.

 

PERSPECTIVES ON THE FUTURE OF THE EU

Seminar series on the future of the European Union

What are the prospects for further European integration? How to address concerns of legitimacy and democracy in the EU? What is the status of common values inside the Union and how does that affect the EU's global role? 

This winter, SIEPS and the Swedish Institute of International Affairs (UI) will gather key perspectives on the future of the European Union in a seminar series. 

The series will result in an anthology to be published in the spring. Collecting perspectives from leading analysts on European affairs, it aims to contribute to the discussions about the EU after Brexit and ahead of the elections to the European Parliament in May.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Senaste publikationer

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.

Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk

Beslut på EU-nivå har stor påverkan på politiska beslut i Sverige. Trots det för Europapolitiken en undanskymd tillvaro i de organisationer som länkar samman medborgare och beslutsfattare – de svenska riksdagspartierna.

Ylva Johansson tvingas rösta nej till ny arbetsmyndighet

– Det kan alltid ge upphov till reaktioner när man är emot något i EU. När Sverige röstade emot under de första åren som medlemsland, upplevde svenska politiker efteråt att man blev åsidosatta och inte kunde påverka nästa gång frågan kom upp, säger Göran von Sydow, tillförordnad direktör för Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps).