Våra seminarier

Banking Union from a Nordic-Baltic Perspective

 The creation of the European banking union is a fundamental reform of financial governance in the EU, today comprising centralised supervision and resolution of banks. Even though it currently encompasses the euro area, the development of the banking union is also pertinent to both non-euro member states as well as to other European countries.

At this seminar in Stockholm, 8 March 2019, renowned experts and policymakers will discuss the banking union from a Nordic-Baltic perspective. The seminar is arranged jointly by SIEPS and the Swedish inquiry on potential participation in the banking union.

Register here no later than 6 March

Previous seminars

8 February: The rule of law crisis in Poland

Den 8 februari 2019 anordnade Sieps ett seminarium om rättsstatskrisen i Polen. Talare var Adam Bodnar, Polens ombudsman för mänskliga rättigheter, och kommentator var Erik Wennerström, doktor i juridik specialiserad på rättsstaten och EU. Moderator var Anna Rogalska Hedlund, utredare i juridik vid Sieps.

Läs en sammanfattning av seminariet

Erik Wennerström and Adam Bodnar.

 

 

Who leads the EU?

On January 30, Almut Möller gave a talk on the topic "Who leads the EU?"

Almut Möller is Head of the Berlin office together with Joseph Janning, and Senior Policy Fellow at the European Council on Foreign Affairs. Before joining ECFR she led the Europe programme at the German Council on Foreign Relations, and she has published widely on European affairs, foreign and security policy, and Germany's role in the EU.

This seminar was part of a series coorganized by the Swedish Institute for European Policy Studies (SIEPS) and the Swedish Institute of International Affairs (UI).

Listen to the seminar: Utrikespolitiska Institutet (Ui) podcast

Almut Möller

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

EU-domstolens tolkning av rättsstatsprincipen: konsekvenser och påverkan på nationella domstolar

EU och rättsstatsprincipen

Under de senaste åren har långtgående reformer av det polska rättsväsendet lett till oenighet mellan kommissionen och Polen. Frågan har också gjort avtryck i EU-domstolens praxis, bland annat i en dom som rör den så kallade europeiska arresteringsordern.

Vid ett seminarium den 12 december 2018 diskuterade en rad forskare vad den domen innebär för svenska rättstillämpande myndigheter. Hur bedömer man ett annat lands rättssystem?

Sammanfattning av seminariet

Senaste publikationer

EU i riksdagen

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin.

Legitimitet för skatter på EU-nivå

Den ökade internationella rörligheten har väckt en diskussion om EU:s befogenheter på skatteområdet. Frågan om legitimitet blir därmed central. I dag kan viss EU-samordning av skatter uppfattas som legitim, men om EU skulle ges beskattningsrätt måste fler villkor uppfyllas.

Kommunalt handlingsutrymme i EU

Se seminariet i efterhand 

Kommunerna och EU

EU-rättens påverkan på kommunal verksamhet har ökat successivt sedan Sveriges medlemskap i EU.

Vid ett seminarium den 23 november 2018 diskuterade en rad forskare EU-medlemskapets effekter på regioner och kommuner.

Seminariet anordnades i samarbete med Centrum för Europaforskning vid Lunds universitet.

Sammanfattning av seminariet

Se talarna förklara hur kommuner och regioner påverkas:

Henrik Wenander - EU-medlemskapet

Linda Nyberg - EU:s statsstödsregler

Jörgen Hettne - EU.s upphandlingsregler

Anna Wetter Ryde - Demokrati

 

SVT Forum - Göran von Sydow

EU-parlamentet har den här veckan sin session i Strasbourg, bland annat riktas kritik mot Italiens premiärminister Giuseppe Conte som gästade parlamentet. Debatterna kommenteras av bland annat Göran von Sydow, chef för Sieps.