Sieps seminarier

Kommande

24 oktober: Rätt och fel i EU:s budget

Läs mer och anmälan

Seminariet är ett samarrangemang med Europeiska kommissionens representation i Sverige.

Genomförda

10 oktober: Politiskt svängrum eller rättsliga ramar - vad styr EU:s befogenheter?

Läs mer om seminariet

17 september: Does the EU need an industrial policy?

Read a summary (in Swedish)

 

EU-utbildningar

 

I Sieps uppdrag ingår att erbjuda EU-utbildning för anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. Syftet är att höja kompetensen när det gäller EU och svensk europapolitik.

Vi genomför utbildning både på beställning och vid fasta utbildningstillfällen med öppen anmälan.

I listan här bredvid ser du aktuella utbildningstillfällen och anmälan.

Ttela: Misslyckande kan gynna Johnson

Premiärminister Boris Johnson kan få svårt att få igenom sitt brexitförslag – både i förhandlingarna med EU och i det egna parlamentet. Men motgångar kan hjälpa honom vid ett nyval, enligt statsvetaren Göran von Sydow.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

EUROPAPARLAMENTSVALET 2019 – EFTERVALSANALYSER

 

Trendbrott i form av ökat valdeltagande och nya politiska mönster. 2019 års val till Europaparlamentet kännetecknades av ett flertal förändringar. 

I två publikationer från Sieps presenteras fördjupade eftervalsanalyser: 

  • Magnus Blomgren, statsvetare vid Umeå universitet, analyserar det nya parlamentets sammansättning och variationen mellan medlemsstaterna. 
  • Linda Berg, statsvetare vid Göteborgs universitet, granskar och analyserar de svenska väljarnas röster, prioriteringar och attityder. 

Tema Europaparlamentsvalet: publikationer, seminarier samt Sieps i media

 

Senaste publikationer

Europaparlamentsvalet 2019 – ett splittrat politiskt landskap

Inför EU-valet i maj 2019 talades det ofta om ett val mellan två visioner för unionens framtid. Utfallet visade däremot på spretighet och variationer mellan länderna. I den här analysen lyfter statsvetaren Magnus Blomgren fram valresultatets nyanser och diskuterar möjliga konsekvenser. (2019:12epa)

Europaparlamentsvalet 2019 – Sverige går sin egen väg

Ökat valdeltagande, intresse för EU:s framtid, större skillnader mellan samhällsgrupper. Dessa och fler utmärkande drag för 2019 års svenska EU-val diskuteras i en analys av statsvetaren Linda Berg. Sverige avviker både från det generella mönstret i Europa och från den dominerande teorin om väljarbeteenden. (2019:11epa)

Skattepolitik på EU-nivå – samordna eller konkurrera?

Går det att förena nationell skattepolitik med global rörlighet för kapital, arbetskraft och konsumtion? Med stöd av argument för och emot skattepolitiskt samarbete diskuterar nationalekonomen Åsa Hansson vilken samordning som lämpar sig för EU-nivån. (2019:10epa)