Sieps i media

SvD: Coronakrisen utmanar gamla EU-tabun

EU-kommissionen har lagt fram ett enormt återhämtningspaket för att hjälpa EU-länderna ur krisen. Men det handlar inte bara om pengar. Coronakrisen öppnar för att spräcka gamla tabun, säger Göran von Sydow, direktör vid Sieps.

Senaste publikationer

Solidaritet i coronakrisen

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon. (Maj 2020)

Coronakrisen påskyndar skyddet mot fientliga företagsuppköp

Efter finanskrisen köpte aktörer utanför EU upp undervärderade europeiska företag inom kritiska sektorer. Företeelsen ligger bakom förslaget att EU-länderna ska kunna granska och stoppa sådana uppköp. Arbetet med förslaget har påskyndats av pandemin – och nu agerar även Sverige för skärpt granskning av utländska investeringar. Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps, sätter den svenska åtgärden i samband med EU:s nya industristrategi. (Maj 2020)

The long-term budget after COVID-19: The EU politicians’ guide to the galaxy

The long-term budget has been stable over time, hovering around 1 percent of GNI. Its core may remain in that neighbourhood, but the galaxy of satellites around it seems much more expansive. With an emerging mix of grants and loans following the COVID-19 crisis, we may soon see a long-term budget in the vicinity of 2 percent, argues Daniel Tarschys, senior advisor at Sieps and a former Secretary General of the Council of Europe. (Maj 2020)

Tjugofem år av gemenskap – statsförvaltningen och Europeiska unionen

Sveriges EU-inträde förändrade den svenska statsförvaltningen mer än väntat. Efter 25 års medlemskap är EU-frågorna lika viktiga, men de första årens hyperaktivitet har övergått i en mer sluten vardag. EU:s påverkan på svensk statsförvaltning analyseras i en studie av Bengt Jacobsson och Göran Sundström. (2020:3)

Coronakrisen och EU:s nya återhämtningsfond

När EU:s länder ska enas om finansieringen av kostnader för coronakrisen kan kraven mellan nord och syd verka oförenliga. Lösningen kan vara att ställa krav på hur lånen ska användas men inte på finanspolitiken eller strukturreformer i låntagarländerna. Det menar Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (April 2020)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika aspekter på krisen. (Maj 2020)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Nu pågår förhandlingar inför nästa period, som täcker 2021–2027. På vår temasida hittar du analyser, seminarier och Sieps medverkan i media på ämnet EU:s budget. (Maj 2020)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Sieps publikationer och seminarier tar upp problem och skiljelinjer liksom åtgärder och förslag på internationell, europeisk och nationell nivå. (Mars 2020)

TIDIGARE SEMINARIER

Europadagen 2020 – Tillsammans genom krisen

I år uppmärksammades Europadagen med seminarier om EU och coronakrisen. I det första deltog EU-minister Hans Dahlgren, EU-kommissionär Ylva Johansson och de tidigare kommissionärerna Cecilia Malmström och Margot Wallström. Göran von Sydow, direktör vid Sieps, modererade samtalet.

Europadagen.PNG

Se seminariet i efterhand

Läs mer

Europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa?

Vid ett seminarium den 14 februari diskuterades EU:s arbete med hållbarhet och hur det påverkar europeiska företag, institutioner och medlemsstater, med fokus på hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.

Läs mer och titta på seminariet i efterhand.

Läs en sammanfattning.

The rule of law: Democracy's bastion, or its nemesis?

Den 27 januari anordnade Sieps och Centre for European Reform (CER) ett seminarium om demokrati och rättsstaten. Värd för seminariet var Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Se bilder och texter om seminariet på engelska. 

Svensk sammanfattning av seminariet.