Sieps i media

Senaste publikationer

Med marknaden som norm – EU:s statsstödsregler som politisk styrning

EU:s statsstödsregler syftar till att värna fri konkurrens, som i sin tur anses skapa välstånd och utveckling. Regelverkets ideologiska grundval väcker dock frågor kring demokrati och politiskt handlingsutrymme – frågor som bör synliggöras och diskuteras. Det skriver statsvetaren Linda Nyberg. (2020:2)

Hur framgångsrik blir den gröna given?

EU-kommissionens höjda ambitioner på miljö- och klimatområdet kan stärka EU – men testar också unionens sammanhållning och relationer med omvärlden. Den gröna given kan därför komma att påverka den europeiska integrationsprocessen. Det skriver Mats Engström, analytiker och senior rådgivare vid Sieps.

Europeisk minimilön: rättslig grund och politiskt tryck

Europeiska kommissionen har på kort tid tagit idén om en minimilön från ord till handling. I Sverige har både arbetsmarknadsparter och politiska aktörer kommit med kritik och uttryckt oro för den svenska kollektivavtalsmodellen. Att EU har svaga befogenheter på området lär dock inte få frågan att försvinna från den politiska dagordningen. Det skriver Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

The ECB’s power over non-euro countries in the banking union

Bankunionen skapades för att skydda samhällsekonomin mot stora bankkriser. Medlemskap är obligatoriskt för euroländer och frivilligt för övriga. För att tillsynsreglerna ska gälla utanför euroområdet krävs dock nationella beslut. Denna och andra rättsliga skillnader analyseras av Dominique Ritleng, professor i EU-rätt. (2020:2epa)

Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative

Kinas ekonomiska utveckling och globala genomslagskraft ruckar på de balanser som har präglat världen sedan kalla krigets slut. Ett centralt led i den utvecklingen är infrastrukturprojektet BRI. I den här rapporten analyserar Svante E. Cornell och Niklas Swanström hur det påverkar EU:s närområde och utmanar EU-systemet. (2020:1)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Sieps publikationer och seminarier tar upp problem och skiljelinjer liksom åtgärder och förslag på internationell, europeisk och nationell nivå. (Mars 2020)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Nu pågår förhandlingar inför nästa period, som täcker 2021–2027. På vår temasida hittar du analyser, seminarier och Sieps medverkan i media på ämnet EU:s budget. (Februari 2020)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

TIDIGARE SEMINARIER

Europeiska gröna given och Agenda 2030: En hållbar framtid för Europa?

Vid ett seminarium den 14 februari diskuterades EU:s arbete med hållbarhet och dess inverkan på europeiska företag, institutioner och medlemsstater, bland annat rörande hållbarhetsredovisning och hållbar finansiering.

Läs mer och titta på seminariet i efterhand.

Läs en sammanfattning.

The rule of law: Democracy's bastion, or its nemesis?

Den 27 januari anordnade Sieps och Centre for European Reform (CER) ett seminarium om demokrati och rättsstaten. Värd för seminariet var Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel.

Se bilder och texter om seminariet på engelska. 

Du kan också läsa en sammanfattning av seminariet på svenska.

 

Tax Sovereignty in a Globalised and Digitalised World

Den 4 februari ordnade Sieps och Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) ett seminarium för att sprida kunskap och för att identifiera viktiga och ännu obesvarade forskningsfrågor på området beskattning i en digitaliserad och globaliserad värld.

Se seminariet i efterhand.

Läs en sammanfattning på ESO:s webbplats (svenska). 

EU Industrial Policy in a globalised world – effects on state aid and internal market rules

Den 31 januari ordnade Sieps tillsammans med Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen i Bryssel ett seminarium om industripolitik.

Seminariet filmades och finns tillgängligt att titta på i efterhand.

Läs en sammanfattning av seminariet på svenska.