Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

Karlsson Christer, Mårtensson Moa, Persson Thomas

Skarpa motsättningar eller avpolitisering? Bilden av svensk EU-politik är ofta motsägelsefull. Att det faktiskt finns en livaktig och sakfrågeinriktad opposition framgår av en analys av EU-nämnden. Frågan är dock om den når väljarna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

 • Externa relationer
 • Medlemsstaterna
 • Sverige och EU
 • EU:s framtid

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Den 18 april anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.

 • EU:s budget
 • EU:s framtid

EU:s budget: historia och framtid

Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

 • EU:s budget
 • EU:s framtid

National co-financing of CAP direct payments

Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.

 • EU:s budget
 • Medlemsstaterna

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

 • Medlemsstaterna
 • EU:s framtid

Italy and the Completion of the Euro Area

Jones Erik

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

 • Medlemsstaterna

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare