Riksdagspartierna och EU: en svag demokratisk länk

Blomgren Magnus, Liljeqvist Nina

Beslut på EU-nivå har stor påverkan på politiska beslut i Sverige. Trots det för Europapolitiken en undanskymd tillvaro i de organisationer som länkar samman medborgare och beslutsfattare – de svenska riksdagspartierna.

Hur mycket opposition finns det i svensk EU-politik?

Karlsson Christer, Mårtensson Moa, Persson Thomas

Skarpa motsättningar eller avpolitisering? Bilden av svensk EU-politik är ofta motsägelsefull. Att det faktiskt finns en livaktig och sakfrågeinriktad opposition framgår av en analys av EU-nämnden. Frågan är dock om den når väljarna.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

  • Externa relationer
  • Medlemsstaterna
  • Sverige och EU
  • EU:s framtid

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.

  • EU:s budget
  • EU:s framtid

EU:s budget: historia och framtid

Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

  • EU:s budget
  • EU:s framtid

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare