EU:s budget: historia och framtid

Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.

  • EU:s budget
  • EU:s framtid

National co-financing of CAP direct payments

Matthews Alan

Medlemsstaterna bör få ökat finansiellt ansvar för EU:s jordbrukspolitik. Det kan dessutom väga upp intäktsminskningen efter brexit, menar professor Alan Matthews.

  • EU:s budget
  • Medlemsstaterna

EU-frågorna i de tyska regeringsförhandlingarna

Tarschys Daniel

Fredagen den 2 mars 2018 röstade det tyska socialdemokratiska partiet om förslaget till regeringsprogram. I den här analysen sammanfattar och kommenterar statsvetaren Daniel Tarschys hur den kommande tyska regeringen ställer sig i olika EU-politiska frågor.

  • Medlemsstaterna
  • EU:s framtid

Italy and the Completion of the Euro Area

Jones Erik

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

  • Medlemsstaterna

EU agencies on the move: challenges ahead

Vos Ellen

Sedan 1990-talet har EU:s myndigheter blivit fler och fått mer att säga till om. Samtidigt har reglerna för kontroll och ansvar inte hållit jämna steg med den utvecklingen.

  • EU:s uppbyggnad och styrning

Should Sweden adopt the euro?

Höpner Martin

I nuläget är det en fördel för Sverige att stå utanför den gemensamma valutan. Den slutsatsen drar Martin Höpner, statsvetare vid Max Planck-institutet i Tyskland. Däremot menar han att Sverige bör förbereda sig på att tydligare motivera sitt val.

  • Sverige och EU

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare