Sverige och euron efter brexit (2017:1epa)

20 juni 2017 15:47 Eriksson Jonas

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen.

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige (2017:1op)

20 juni 2017 15:47 Sieps

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU.

  • Inre marknad
  • Medlemsstaterna
  • EU:s uppbyggnad och styrning

Inside and Outside: EU External Relations in Focus (2016:13)

20 juni 2017 15:47 Curtin Deirdre, Eckes Christina

Utrikespolitik har alltid omgärdats av viss sekretess och EU:s utrikespolitik utgör därvidlag inget undantag. Av hänsyn till säkerhet och internationella förhandlingar som förs i all förtrolighet, hanterar utrikespolitiska aktörer som ministerrådet och utrikestjänsten (EEAS) frågan genom att ”hemligstämpla” dokument.

  • Externa relationer

Sweden and the Euro: The Neglected Role of EU Membership (2016:15epa)

20 juni 2017 15:47 Campos Nauro F., Coricelli Fabrizio, Moretti Luigi

De ekonomiska vinsterna av att vara EU-medlem är i teorin förhållandevis okontroversiella och följer främst av tillgången till unionens inre marknad. Det är emellertid inte lika enkelt att visa empiriskt att man vinner ekonomiskt på medlemskapet.

The law and practice of solidarity in the Common European Asylum System: Article 80 TFEU and its added value (2016:14epa)

20 juni 2017 15:47 Karageorgiou Eleni

Enligt EU:s fördrag ska unionens politik för gränskontroll, asyl och invandring styras av principen om solidaritet och rättvis ansvarsfördelning. EU har också beslutat att medlemsstaterna ska dela på ansvaret för asylsökande, bland annat att asylsökande från Italien och Grekland ska omfördelas till övriga medlemsländer.

The EU and Belarus: seizing the opportunity? (2016:13epa)

20 juni 2017 15:47 Korosteleva Elena A.

EU:s förhållande till Belarus inom ramen för det Östliga partnerskapet är komplext. Landets auktoritära karaktär såväl som dess utrikespolitiska balansgång mellan EU och Euroasiatiska ekonomiska unionen försvårar genomförande av större reformprogram.

  • Externa relationer

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare