Människohandel i EU: En studie av destinationsländer (2016:2)

Jonas Eriksson, Monika Hjeds Löfmark

Den fria rörligheten ger många för­delar men den kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen och det är en mycket lönsam aktivitet.

Is there flexibility in the European Semester process? (2016:1)

Sonja Bekker

Euro­krisens konsekvenser har lett till ett ökat intresset för sam­ordning av medlems­staternas offentliga finanser på europeisk nivå. Det inbegriper även granskning av socio­ekonomiska frågor inom ramen för den europeiska planerings­terminen.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare