Efficient Solidarity Mechanisms in Asylum Policy (2016:7)

Fernández-Huertas Moraga Jesús, Rapoport Hillel

Den här rapporten föreslår ett sätt för EU:s medlems­stater att bryta död­läget i asyl- och flykting­politiken. Författarna under­söker hur fysisk och finansiell solidaritet kan kombineras i ett system som tillåter att länderna betalar för att minska sin flykting­kvot.

Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet (2016:6epa)

Ratcovich Martin

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs?

SME Financing in a Capital Markets Union (2016:6)

Fouché Morgane, Neugebauer Katja, Uthemann Andreas

Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i jäm­förelse med deras amerikanska mot­svarigheter, lanserade Europeiska kommissionen nyligen en plan för en kapital­marknadsunion.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare