Folkrätten, EU-rätten och flyktingarna på Medelhavet (2016:6epa)

20 juni 2017 15:47 Ratcovich Martin

Runt en miljon flyktingar och migranter upp­ges förra året ha sökt sig till Europa över Medel­havet. EU försöker allt­jämt hitta håll­bara lösningar på flykting­situationen, men vad gäller egentligen för hanteringen av flyktingar som befinner sig till havs?

SME Financing in a Capital Markets Union (2016:6)

20 juni 2017 15:47 Fouché Morgane, Neugebauer Katja, Uthemann Andreas

Små och medel­stora företag svarar för nära 70 procent av syssel­sättningen i EU. Eftersom de fort­farande är mycket beroende av traditionell bank­finansiering, i synnerhet i jäm­förelse med deras amerikanska mot­svarigheter, lanserade Europeiska kommissionen nyligen en plan för en kapital­marknadsunion.

Människohandel i EU: En studie av destinationsländer (2016:2)

20 juni 2017 15:47 Jonas Eriksson, Monika Hjeds Löfmark

Den fria rörligheten ger många för­delar men den kan också under­lätta gräns­över­skridande brottslighet. Människo­handel är i dag den tredje största kriminella verksamheten i världen och det är en mycket lönsam aktivitet.

Filtrera

Kategorier

Publikationsår

Från

Till

Författare