Teman

Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman.

Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

Skatter och EU

Globalisering och digitalisering aktualiserar frågan om skattesamordning på EU-nivå. I en serie analyser diskuteras huruvida en samordning är önskvärd och genomförbar, och i så fall på vilka områden. (September 2019)

Ökat stöd för svenskt EU-medlemskap

Allt fler är för ett svenskt EU-medlemskap, allt färre är emot. Det visar den senaste undersökningen från SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Undersökningen har gjorts i samverkan med Sieps. (Juli 2019)

Förstärkt positiv EU-opinion

I Sverige ökar opinionsstödet för EU. Det visar en undersökning av den svenska EU-opinionen som har gjorts av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, i samverkan med Sieps. EU-opinionen har också blivit mer positiv i de flesta andra EU-länder. (Maj 2018)

EU:s framtid

Regeringen har gett Sieps i uppdrag att analysera EU:s framtidsdiskussion. Gemensamt för framtidsfrågorna är att de vägval, förändringar och förslag som nu diskuteras påverkar hur EU-samarbetet kommer att utvecklas. (Mars 2018)

Brexit

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. (November 2017)

Vad handlar det sociala Europa om?

EU-ledarna har undertecknat en överenskommelse om sociala rättigheter och frågor som rör arbetsmarknaden. Sieps har här samlat publikationer och seminarier på temat sociala Europa. (November 2017)

En bild av det politiska landskapet i Spanien

Vad betyder den katalanska folkomröstningen om självständighet för EU och vilken roll spelar EU-samarbetet i Spaniens politiska debatt? Sieps analyser och kommentarer i media ger en bild av det politiska landskapet i Spanien före omröstningen. (Oktober 2017)

EU-kommissionen i halvtid

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit hittills? (Juni 2017)

EU och flyktingsituationen

Flyktingsituationen 2015 har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov. Skiljelinjerna mellan medlemsstaterna visade sig vara stora. Här finns en sammanställning av de analyser som Sieps gjort på temat. (December 2016)