Teman

Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman.

Brexit

I juni 2016 röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att landet ska lämna EU. Därmed inleddes den process som ska leda fram till brexit. Förhandlingarna om det brittiska utträdet inleddes 2017 och ska vara klara i mars 2019. För Sveriges är brexit av stor betydelse. Storbritannien har varit en mycket nära allierad i EU. Brexit-processen väcker frågor om maktbalansen i EU, både mellan de kvarvarande medlemsländerna och mellan institutionerna.

EU och flyktingkrisen

Flyktingkrisen har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov. Skiljelinjerna mellan medlemsstaterna är stora inte minst vad gäller den mekanism för omfördelning av asylsökande som EU har beslutat om. Oenigheten är också betydande när det gäller hur EU:s yttre gränser ska skyddas och vilka som ska beviljas asyl.

Vad handlar det sociala Europa om?

Den 17 november undertecknade EU-ledarna en överenskommelse om sociala rättigheter och diskuterade frågor som rör arbetsmarknaden. Sieps har här samlat våra publikationer och seminarier på temat sociala Europa.

EU-kommissionen i halvtid – Hur har det gått hittills?

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission under den kommande mandatperioden. När halva perioden nu har gått är det dags att ta temperaturen. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit och är den verkligen ”mer politisk”?

En bild av det politiska landskapet i Spanien

Sieps analyser "Regional separatism i Europa: Fallet Katalonien" och "Spain after the June 2016 elections: What implications for the EU?" författades båda före den katalanska regeringens folkomröstning om självständighet, men ger en bild av det politiska landskapet i Spanien.