Din sökning gav:

5 träffar

The 2024 European Parliament Elections: Potential Outcome and Consequences

April 2024 • Hix Simon , Noury Abdul

Analys

EU-valet i juni äger rum i ett splittrat politiskt landskap och de förväntade resultaten pekar på oklara majoritetsförhållanden i Europaparlamentet. Allt tyder också på att det blir en utmaning att bygga en majoritet i valet av EU-kommissionens ordförande. Det skriver statsvetarna Simon Hix och Abdul Noury i en analys av det väntade valresultatets möjliga konsekvenser. (2024:10epa)

Why the 2014 European Elections Matter: Ten Key Votes in the 2009-2013 European Parliament

Januari 2013 • Hix Simon

Analys

Europaparlamentsvalen i maj 2014 kommer att vara de hittills viktigaste. Med den ökade makt som Lissabonfördraget har gett parlamentet kommer den nya majoriteten att fatta beslut om allt från reglering av den gemensamma marknaden till den fria rörligheten för personer, internationella handelsavtal, reformering av den gemensamma jordbrukspolitiken, koldioxidskatter och så vidare.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare