Integritetspolicy

Sieps är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter på denna webbplats, vårt konto på Twitter samt i utskick per e-post.

Offentlighetsprincipen

Sieps är en statlig myndighet och det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar.

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter (e-postadress) som du lämnar till oss när du prenumererar på våra utskick via e-post sparas bara så länge som du är prenumerant. Om du avregistrerar dig från våra utskick tar vi bort dessa personuppgifter.

Personuppgifter (namn, adress och e-post) som du lämnar till oss när du beställer våra tryckta publikationer sparar vi bara så länge som det behövs för att kunna göra utskicket eller genomföra beställningen.

Personuppgifter (namn, adress, e-post och eventuella önskemål om kost) som du lämnar till oss i samband med anmälan till seminarier och andra evenemang sparar vi bara så länge som det krävs för administrationen, det vill säga för framställan av deltagarlista, utskick av bekräftelser och utvärderingsenkäter. I de fall kostnader uppkommer på våra seminarier och utbildningar sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

Personuppgifter (namn, adress, e-post, cv och personligt brev) när du söker en tjänst eller en praktikplats hos oss sparar vi i två år enligt Riksarkivets föreskrifter. Därefter gallras de.

Det förekommer också personuppgifter i form av bild, film och ljud på vår webbplats och på vårt konto på Twitter. Dessa begär vi samtycke om före publicering.

Närmare bestämmelser om detta samt ändamålen för behandlingen får du i samband med att du fyller i formulär för e-postutskick på vår webbplats samt när du anmäler dig till seminarier och utbildningar.

På webbplatsen används även så kallade kakor. Klicka på symolen i webbläsarens nedre, vänstra hörn för mer information och inställningar.

Behandling av personuppgifter

All behandling av personuppgifter ska ske på ett korrekt vis, i enlighet med gällande lagar och på ett sätt som säkerställer en trygg och lämplig behandling. All behandling av dina personuppgifter sker enbart till de ändamål som de var avsedda för när de samlades in.

Sieps kommer inte att ge ut dina personuppgifter till någon annan eller överföra dem till något annat land än Sverige utan att du fått tydlig information om detta och i tillämpliga fall fått tillfälle att samtycka till sådant utlämnande. Vid nyhetsbrev och andra utskick använder vi alltid teknik som inte visar adresser till andra mottagare.

Rätt att begära information

Du har rätt att begära information om dina personuppgifter som behandlas hos Sieps, oavsett om dessa har samlats in via webbplatsen eller på annat sätt. Du kan ha rätt att begära rättelse om du anser att Sieps behandlar dina uppgifter felaktigt eller begära att vi raderar de personuppgifter som vi behandlar om dig, om dessa uppgifter inte måste bevaras på grund av annan författning som till exempel enligt regler om allmän handling och arkivering.

Kontakt

Om du har synpunkter på behandlingen kan du kontakta vårt dataskyddsombud genom att ringa till telefonnummer 08-58 64 47 03 eller skicka ett e-postmeddelande till info@sieps.se.

Vill du skicka brev är vår postadress:
Sieps
Box 55
101 21 Stockholm

Du har också rätt att vända dig direkt till Datainspektionen, som är behörig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter, för att framföra klagomål. 

Denna integritetspolicy gäller från och med den 25 maj 2018. Sieps kan komma att uppdatera och ändra denna integritetspolicy. Om så sker kommer ändringar och nya villkor att presenteras på vår webbplats www.sieps.se