EU-utbildningar

Vad erbjuder Sieps?

 • Sieps erbjuder en rad olika utbildningar, grundläggande såväl som fördjupningskurser. Samtliga utbildningar kan ges både fysiskt och digitalt. Det finns också möjlighet att beställa skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

 • Varje halvår ges ett par av våra utbildningar som öppna utbildningar vilket innebär att enskilda kan anmäla sig till utannonserade kurstillfällen och delta efter individuella behov. 

 • Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap, finns som filmad webbutbildning uppdelad i en rad olika korta filmer. Dessa kan  användas så som det passar er verksamhet och behov!

 • För att leverera högklassiga, digitala utbildningar deltar kursdeltagare via det webbaserade mötesverktyget Zoom.

 • Hör av er till oss för en diskussion om önskemål kring utbildningsinnehåll och tider.

image2kf5.png

Sieps utbildningsutbud

Sieps erbjuder flera olika kurser, vilka delas in i grundläggade utbildningar och fördjupningsutbildningar. Vi vänder oss till anställda i olika funktioner på statlig, regional och kommunal nivå. 

Grundläggande EU-utbildningar 


Du väljer själv om ni vill gå endast någon eller samtliga av dessa kurser. Tillsammans ger de en gedigen bild av EU-samarbetet men de kan också ges separata från varandra, (dock kräver moment 2 och moment 3 att man gått moment 1, eller har tillskansat sig dessa kunskaper på annat sätt)

 1. Grundläggande EU-kunskap

 2. EU och Sverige

 3. EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa)

Fördjupningsutbildningar

 • Det svenska ordförandeskapet i EU - vad ska myndigheter göra?

 • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna  

 • EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

 • EU:s regler om statligt stöd

 • EU-förhandlingar i praktiken

 • Retorik i en internationell miljö

 • Subsidiaritetsprincipen i praktiken

 • Writing and Interpreting Legal Texts in English

Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån olika tematiska önskemål.

Övriga utbildningar

 • Myndigheternas roll i EU-arbetet: Seminarium för myndighetsledningar

Här hittar du mer information om alla våra utbildningar. 

 

Öppna utbildningar våren 2022

Under våren erbjuder Sieps två öppna utbildningstillfällen, enligt nedan. Observera att Sieps förbehåller sig rätten att ställa in utbildning om det är färre än 12 anmälda vid sista anmälningsdatum. 

Utbildningarna är digitala och ges via verktyget Zoom.

Kurserna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet och kostar 1 750 kr/person per kurs, exklusive moms. Välkommen med din anmälan!

5 april : Grundläggande EU-kunskap kl 9-12 (Karin Flordal och Hannes Lenk)

Denna utbildning beskriver hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. Målet är att öka deltagarnas kunskap om EU:s institutioner och befogenheter, beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram samt grunderna kring EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.                            

Anmälan görs här, senast den 29 mars.  

5 maj: Sverige och EU kl 9-12 (Anna Wetter Ryde)

Vid detta utbildningstillfälle får du en kortversion av utbildningen Sverige och EU. Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i ett sammanlänkat system av beslutsprocesser på olika nivåer. Det kan ibland vara svårt att överblicka när i processen det går att påverka besluten, men också vem som ytterst ansvarar för besluten. Under denna kurs benas huvuddragen i EU:s beslutsprocesser ut och länkas ihop med den svenska beslutsordningen.

Anmälan görs här, senast den 28 april.   

Våra föreläsare

Forelasare2020.jpg

Övre raden från vänster: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, samt Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps.

Nedre raden från vänster: Anna Södersten, forskare i juridik, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, samt Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och Sieps direktör.

Webbutbildning

De här filmerna är en del av Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. 

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Karin Flordal

Utbildningsansvarig

Kontakta mig
Karin_Flordal_utb.jpg