EU-utbildningar

Vad erbjuder Sieps?

 • Sieps erbjuder en rad olika utbildningar, grundläggande såväl som fördjupningskurser. Samtliga utbildningar kan ges både fysiskt och digitalt. Det finns också möjlighet att beställa skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

 • Varje halvår ges ett par av våra utbildningar som öppna utbildningar vilket innebär att enskilda kan anmäla sig till utannonserade kurstillfällen och delta efter individuella behov. 

 • Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap, finns som filmad webbutbildning uppdelad i en rad olika korta filmer. Dessa kan  användas så som det passar er verksamhet och behov!

 • För att leverera högklassiga, digitala utbildningar deltar kursdeltagare via det webbaserade mötesverktyget Zoom.

 • Hör av er till oss för en diskussion om önskemål kring utbildningsinnehåll och tider.


image2kf5.png

Sieps utbildningsutbud

Sieps erbjuder flera olika kurser, vilka delas in i grundläggade utbildningar och fördjupningsutbildningar. 

Grundläggande EU-utbildningar 


Du väljer själv om ni vill gå endast någon eller samtliga av dessa kurser. Tillsammans ger de en gedigen bild av EU-samarbetet men de kan också ges separata från varandra, (dock kräver moment 2 och moment 3 att man gått moment 1, eller har tillskansat sig dessa kunskaper på annat sätt)

 1. Grundläggade EU-kunskap

 2. EU och Sverige

 3. EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa)

Fördjupningsutbildningar

 • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna  

 • EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

 • EU:s regler om statligt stöd

 • EU och grundlagarna

 • EU-förhandlingar i praktiken

 • Subsidiaritetsprincipen i praktiken

 • Writing and Interpreting Legal Texts in English

Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån olika tematiska önskemål.

Övriga utbildningar

 • Myndigheternas roll i EU-arbetet: Seminarium för myndighetsledningar

Här hittar du mer information om alla våra utbildningar. 

 

Öppna utbildningar hösten 2021

Anmäl dig till höstens öppna utbildningar. Kurserna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet och kostar 1 750kr/person per kurs, exklusive moms. Välkommen!

EU och Sverige - Anmäl dig här!

 • Datum tid: 27 oktober, kl. 9.00-11 samt kl. 13.00-15.00 (Observera att kursen är uppdelad i två pass.)

 • Kursledare: Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Anna Wetter Ryde, forskare i juridik

Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna - Anmäl dig här!

 • Datum och tid: 9 november, kl. 9.00–12.00

 • Kursledare: Zofia Tucinska, utbildningskonsult med många års praktisk erfarenhet av EU-förhandlingar.

 

Våra föreläsare

Forelasare2020.jpg

Övre raden från vänster: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och utbildningsansvarig, Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap, samt Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps.

Nedre raden från vänster: Anna Södersten, forskare i juridik, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet, samt Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap och Sieps direktör.

Webbutbildning

De här filmerna är en del av Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. 

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Anna Wetter Ryde

Forskare i juridik, utbildningsansvarig och ställföreträdande direktör.

Kontakta mig
AWR_kontaktaEU.jpg