EU-utbildningar

Vad erbjuder Sieps?

 • Sieps erbjuder en rad olika utbildningar, grundläggande såväl som fördjupningskurser. Samtliga utbildningar kan ges både fysiskt och digitalt. Det finns också möjlighet att beställa skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

 • Varje halvår ges ett par av våra utbildningar som öppna utbildningar vilket innebär att enskilda, som arbetar inom offentlig sektor, kan anmäla sig till utannonserade kurstillfällen och delta efter individuella behov. 

 • Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap, finns som filmad webbutbildning uppdelad i en rad olika korta filmer. Dessa kan  användas så som det passar er verksamhet och behov!

 • För att leverera högklassiga, digitala utbildningar deltar kursdeltagare via det webbaserade mötesverktyget Zoom.

 • Hör av er till oss för en diskussion om önskemål kring utbildningsinnehåll och tider.

image2kf5.png
Grundläggande EU-utbildningar 


Du väljer själv om ni vill gå endast någon eller samtliga av dessa kurser. Tillsammans ger de en gedigen bild av EU-samarbetet men de kan också ges separata från varandra, (dock kräver moment 2 och moment 3 att man gått moment 1, eller har tillskansat sig dessa kunskaper på annat sätt)

 1. Grundläggande EU-kunskap

 2. EU och Sverige

 3. EU:s institutioner i praktiken (studieresa till Bryssel)

 4. Grunden för förhandlingar i en internationell miljö

Fördjupningsutbildningar

 • EU:s budget - ett smörjmedel i integrationsprocessen
 • EU:s hälsopolitik - externa och interna aspekter
 • Internationella och EU-förhandlingar i praktiken

 • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna  

 • EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

 • EU:s regler om statligt stöd

 • EU:s brottsbekämpande arbete
 • Writing and Interpreting Legal Texts in English

 • Subsidiaritetsprincipen i praktiken

Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån olika tematiska önskemål.

Övriga utbildningar

 • Myndigheternas roll i EU-arbetet: Seminarium för myndighetsledningar

Här hittar du mer information om alla våra utbildningar. 

 

Öppna utbildningar 

Höstens öppna utbildningar har genomförts och vi återkommer inom kort med vilka två utbildningar och vilka datum vi kör i vår. 

De öppna utbildningarna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet.  De är digitala och ges via verktyget Zoom.

Observera att Sieps förbehåller sig rätten att ställa in en öppen utbildning om det är färre än 12 anmälda vid sista anmälningsdatum.                         

 

Sieps utbildningspodd

Inför Sveriges EU-ordförandeskap under första halvan av 2023 publicerade Sieps en poddserie för att sprida kunskap om vad ordförandeskapet innebär för Sverige. Avsnitten finns på de flesta stora poddplattformar men också på den här sidan.

Våra föreläsare

Övre raden från vänster: Göran von Sydow,  forskare i statsvetenskap och direktör Sieps, Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och Hannes Lenk, forskare i juridik.

Andra raden från vänster: Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Karin Flordal utredare i statsvetenskap och utbildningsansvarig på Sieps och Anna Södersten, forskare i juridik.

Nedre raden från vänster:  Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet samt Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap.

Forelasare_2022.jpg

Sieps utbildningspodd – ordförandeskapet

Denna podcast produceras som en del i Sieps uppdrag att tillhandahålla relevanta utbildningar om EU. Den lanserades hösten 2022 inför Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd följande halvår. Under ordförandeskapet våren 2023 fokuserar Sieps Podcast på ordförandeskapet.

Webbutbildning

De här filmerna är en del av Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. 

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om våra utbildningar?

Ett par gånger per termin skickar vi information om nyheter i vårt kursutbud.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Karin Flordal

Utbildningsansvarig

Kontakta mig
Karin_Flordal_utb.jpg