EU-utbildningar

Vad erbjuder Sieps?

 • Sieps erbjuder en rad olika utbildningar, grundläggande såväl som fördjupningskurser. Samtliga utbildningar kan ges både fysiskt och digitalt. Det finns också möjlighet att beställa skräddarsydda utbildningar utifrån era behov.

 • Varje halvår ges ett par av våra utbildningar som öppna utbildningar vilket innebär att enskilda kan anmäla sig till utannonserade kurstillfällen och delta efter individuella behov. 

 • Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap, finns som filmad webbutbildning uppdelad i en rad olika korta filmer. Dessa kan  användas så som det passar er verksamhet och behov!

 • För att leverera högklassiga, digitala utbildningar deltar kursdeltagare via det webbaserade mötesverktyget Zoom.

 • Hör av er till oss för en diskussion om önskemål kring utbildningsinnehåll och tider.

image2kf5.png
Grundläggande EU-utbildningar 


Du väljer själv om ni vill gå endast någon eller samtliga av dessa kurser. Tillsammans ger de en gedigen bild av EU-samarbetet men de kan också ges separata från varandra, (dock kräver moment 2 och moment 3 att man gått moment 1, eller har tillskansat sig dessa kunskaper på annat sätt)

 1. Grundläggande EU-kunskap

 2. EU och Sverige

 3. EU:s institutioner i praktiken (Brysselresa)

Fördjupningsutbildningar

 • Det svenska ordförandeskapet i EU - vad ska myndigheter göra?

 • Att delegera, genomföra och kontrollera: Europeiska kommissionen och medlemsstaterna  

 • EU-rättslig metod vid införlivning och tillämpning

 • EU:s regler om statligt stöd

 • EU:s brottsbekämpande arbete
 • EU-förhandlingar i praktiken

 • Retorik i en internationell miljö

 • Subsidiaritetsprincipen i praktiken

 • Writing and Interpreting Legal Texts in English

Vi skräddarsyr också utbildningar utifrån olika tematiska önskemål.

Övriga utbildningar

 • Myndigheternas roll i EU-arbetet: Seminarium för myndighetsledningar

Här hittar du mer information om alla våra utbildningar. 

 

Öppna utbildningar 2022

Under hösten kommer vi att ge två öppna utbildningar. Kurserna är öppna för alla som arbetar inom offentlig verksamhet. Utbildningarna är digitala och ges via verktyget Zoom.

Välkommen med din anmälan till hösten! 

Observera att Sieps förbehåller sig rätten att ställa in en öppen utbildning om det är färre än 12 anmälda vid sista anmälningsdatum. 

Grundläggande EU-utbildning (med Hannes Lenk och Karin Flordal) Måndag 10 oktober kl 13.00-16.00

Kursavgift är 1750 kr exkl moms/person. Anmäl dig här.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:

 • EU:s institutioner och befogenheter

 • Beslutsprocessen- hur lagstiftning tas fram

 • EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten

Föreläsning om ordförandeskapet i EU inkl Q& A - (med Markus Johansson) Tisdag 22 november kl 10.00-12.00

Kursavgift är 1200 kr exkl moms/person. Anmäl dig här.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om:

 • Vilken politisk kontext befinner vi oss just nu och hur kan denna påverka det svenska ordförandeskapet 2023

 • Vad innebär ett ordförandeskap i ministerrådet, och hur skiljer sig 2023 från 2009 och 2001

 • Vad händer före, under och efter ett ordförandeskap på nationell nivå

 • Vilken är myndigheternas roll under ett ordförandeskap


Sieps utbildningspodd

Inför Sveriges EU-ordförandeskap under första halvan av 2023 publicerar Sieps en ny poddserie för att sprida kunksap om vad ordförandeskapet innebär för Sverige. Avsnitten finns på de flesta stora poddplattformar men också på den här sidan.

 

Våra föreläsare

Övre raden från vänster: Göran von Sydow,  forskare i statsvetenskap och direktör Sieps, Anna Wetter Ryde, forskare i juridik och Hannes Lenk, forskare i juridik.

Andra raden från vänster: Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Karin Flordal utredare i statsvetenskap och utbildningsansvarig på Sieps och Anna Södersten, forskare i juridik.

Nedre raden från vänster:  Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare på Sieps, Jörgen Hettne, professor vid institutionen för handelsrätt vid Lunds universitet samt Louise Bengtsson, forskare i statsvetenskap.

Forelasare_2022.jpg

Sieps utbildningspodd – ordförandeskapet

Denna podcast produceras som en del i Sieps uppdrag att tillhandahålla relevanta utbildningar om EU. Den lanseras inför Sveriges ordförandeskap för Europeiska unionens råd under första halvan av 2023.

Webbutbildning

De här filmerna är en del av Sieps utbildning Grundläggande EU-kunskap – en grundkurs. Utbildningen förklarar hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag. 

Målet är att öka deltagarnas kunskap om:

• EU:s institutioner och befogenheter
• Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
• EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.

Här kan du se hela kursen eller valda delar

 

Vill du få utskick om Sieps EU-utbildningar?

Vi skickar information om våra kommande EU-utbildningar. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Kontakta oss

Katarina Flodén

Ansvarig för Sieps ekonomi och budget samt utbildningssamordnare med ansvar för redovisning och offerter.

Kontakta mig
KF_SV_kontaktaEU.jpg

Karin Flordal

Utbildningsansvarig

Kontakta mig
Karin_Flordal_utb.jpg