Anna Wetter Ryde

Forskare i juridik (tjl)

Anna Wetter Ryde är forskare i juridik vid Sieps. Hon har en doktorsexamen i juridik med inriktning på EU-rätt från Uppsala universitet, där hon också har arbetat som lärare på bl.a. juristutbildningen.

Under perioden 2004–2008 var Anna projektanställd på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), där hon huvudsakligen arbetade med olika EU-finansierade forskningsprojekt om export av produkter med dubbla användningsområden.

Intresseområden

 

  • EU:s konstitutionella system: Interinstitutionella relationer, öppenhet, demokrati och delaktighet

  • EU:s straff- och processrätt: Den europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

  • EU-förvaltning: EU:s myndigheter, god förvaltning, förvaltningsrättsliga principer

  • EU:s lagstiftningsprocess: Trilogen, den ”politiska” kommissionen

 

Publikationer i urval