Sieps i media

Senaste publikationer

Europe’s Social Revival: From Gothenburg to Next Generation EU

Vid toppmötet i Göteborg 2017 enades EU:s ledare om en rad principer för att stärka medborgarnas sociala rättigheter och utjämna klyftor inom unionen. I denna analys granskar statsvetarna David Bokhorst och Sven Schreurs de EU-beslut som följt på området sedan dess. De kommer fram till att det har skett en verklig förändring och reflekterar över om den kan bli bestående. (2023:14epa)

Conflict or Conciliation? The Polish elections of 2023 and their consequences for the EU

Den 15 oktober är en beslutsdag för det polska folket: blir det ytterligare fyra år av ansträngda relationer med Bryssel eller blir det en ny regering som vill bryta de låsta positionerna? Med drygt en vecka kvar till valet beskriver Natasza Styczyńska (Jagellonska universitetet) vad som står på spel, bakgrunden till det nuvarande läget och vart landet kan vara på väg. (2023:13epa)

EU och rättsstaten efter valet i Polen

Alltsedan partiet Lag och rättvisa (PiS) kom till makten i Polen år 2015 har EU framfört kritik om att landets demokrati urholkas. Utgången i valet den 15 oktober 2023 kan innebära att demokratin och rättsstaten stärks. Men vad krävs för att åtgärda rättsstatsproblemen i Polen? Och vilka frågor kan uppstå på EU-nivå? I detta perspektiv förklarar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps, att Polens väg tillbaka inte kommer att vara enkel. (Oktober 2023)

Summitry: the Increasingly Frequent Meetings of European Leaders

Europeiska ledare ses allt oftare förflytta sig från flygplan till förhandlingar och vidare till fototillfällen. Toppmöten har blivit vardag. Kan politikens allt tätare högnivåmöten ha ett samband med maktförskjutningar? Daniel Tarschys tittar närmare på och ställer frågor kring statskonsten av i dag. (2023:12epa)

When Temporary Protection Ends: longer-term solutions for refugees from Ukraine

Nära sex miljoner ukrainska flyktingar lever i EU under skydd av det tillfälliga massflyktsdirektivet. Dessa riskerar att hamna i limbo när direktivet löper ut i början av 2025. I denna europapolitiska analys undersöker Meltem Ineli Ciğer, expert på migrationslagstiftning, möjligheterna att undvika detta läge. (2023:11epa)

Tema: Utvidgning

Utvidgningsfrågan har blivit aktuell på nytt - och därmed frågan om EU behöver förändras för att kunna växa. På den här sidan hittar du Sieps evenemang och publikationer på temat utvidgning. (November 2023)

Hur kan det svenska EU-ordförandeskapet sammanfattas?

I en kortfattad rapport summerar Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, intrycken från Sveriges sex månader som ordförande i EU:s ministerråd. Rapporten är skriven för EPIN, ett nätverk för tankesmedjor med fokus på EU-frågor. (Augusti 2023)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.