Sieps i media

P1-morgon: Rättsstatsprincipen splittrar EU-länderna

Under hösten inleds förhandlingar om ett lagförslag som ska ge EU möjlighet att hålla inne medel till länder som bryter mot rättsstatens principer. I reportaget kommenterar bland andra Armin von Bogdandy, professor och direktör vid Max Planck-institutet i Heidelberg, som tillsammans med Justyna Łacny har författat en Sieps-analys om samma ämne.

Sieps poddar

Podd: Östra Medelhavet – Kris med många ansikten

Under sommaren har spänningarna mellan Turkiet och Grekland skärpts och den militära beredskapen ökat. Positionerna är i dagsläget oförenliga och EU dras oundvikligen in i konflikten, som berör både medlemsstater i EU och unionens roll i närområdet. 

Inför toppmötet den 24 september har Europeiska rådet visat öppenhet för alla alternativ, däribland sanktioner.

Sieps har bjudit in experter för att diskutera krisen.

Med

  • Niklas Bremberg, forskare i statsvetenskap vid Stockholms universitet, Utrikespolitiska institutet och SIPRI

  • Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps

  • Paul T. Levin, direktör vid Stockholms universitets institut för Turkietstudier (SUITS)

  • Jakob Lewander, utredare i statsvetenskap vid Sieps och moderator.

Lyssna (35 min)

 

Podd genre.jpg

I fokus: EU och minimilöner

Reglering av minimilöner är en aktuell diskussion på EU-nivå. Men vilken roll är mest lämplig för EU på detta område? I en analys från maj 2020 visar nationalekonomen Per Skedinger vad tidigare forskning säger och hur de befintliga minimilönesystemen fungerar.

EU-utbildningar online

Sieps har lanserat digitala utbildningar som kan ges på kort varsel under hela hösten. Vi erbjuder både Grundläggande EU-kunskap och kurser med specialteman, till exempel om förhandlingar i EU och EU:s budget. Se mer om upplägg, innehåll och föreläsare på vår utbildningssida.

I fokus: Industripolitik och den inre marknaden

I mars i år lade Europeiska kommissionen fram en ny industristrategi för EU. Vad som kan stärka europeiskt näringsliv kan emellertid också undergräva den inre marknaden. I en antologi från juni 2020 ger forskare rättsliga perspektiv på strategin.

Senaste publikationer

Tjugofem år av Europarätt i Sverige

Att Europarätten blev en del av svensk rätt 1995 har lett till genomgripande förändringar, främst för enskildas rättigheter. Utvecklingen har också stärkt domstolarnas roll och minskat lagstiftarnas inflytande. Det skriver forskarna Jane Reichel och Karin Åhman. (2020:5)

Nöden kräver samsyn: undantagstillstånd i coronakrisen

Nöden har ingen lag, heter det. Men vad kan hända när statsapparater är fria att verka utanför de ordinarie lagarna? I detta perspektiv diskuterar Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, skillnader mellan EU-ländernas nödlagar och hur de påverkar EU-samarbetet. En slutsats är att coronakrisen manar till ökad samsyn mellan medlemsstaterna om nödtillståndets karaktär. (Augusti 2020)

State Interests and Bargaining Power in the Reform of the Eurozone

Eurokrisen var en av EU:s djupaste kriser som ledde till en väsentlig fördjupning av EU-samarbetet. Statsvetarna Lisa Dellmuth, Magnus Lundgren och Jonas Tallberg analyserar i denna rapport dynamiken bakom de omfattande euroreformerna samt diskuterar lärdomar för framtida reformer. (2020:4)

Stort svenskt stöd för EU men inte för ökad integration

Svenska medborgare är mer positiva till EU än någonsin men stöder inte euron och mer gemensam utrikespolitik. Skillnaderna i synen på EU har också minskat mellan olika samhällsgrupper. Det framgår av 2019 års opinionsundersökning, som presenteras av Ulrika Andersson och Marcus Weissenbilder vid SOM-institutet. (2020:9epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.