Sieps i media

Fit for 35 Forum

Sieps forum där experter från forskning, politik och tankesmedjor presenterar sina tankar om utvidgning och reformering av EU i korta texter.

EU Enlargement: Exporting Stability or Importing Instability?

April 2024 Leigh Michael

Trots uppenbara säkerhetsrisker kan EU inte backa från sitt åtagande om att förnya utvidgningsprocessen. Professor Michael Leigh diskuterar vad de politiska beslutsfattarna måste göra för att EU ska kunna uppnå stabilitet, vilket är själva syftet med att utvidga unionen. (3 april 2024)

Senaste publikationer

CBAM: Bending the carbon curve or breaking international trade?

EU:s gränsjusteringsmekanism för koldioxid är en hörnsten i unionens handels- och klimatpolitik. Alexandra Buylova och Naghmeh Nasiritousi presenterar verktyget, undersöker dess möjliga globala effekter och diskuterar hur EU kan undvika oönskade bieffekter. (2024:9epa)

Von der Leyen’s Geopolitical Commission: Vindicated by Events?

Efter att ha valts till EU-kommissionens ordförande 2019 förklarade Ursula von der Leyen att hon skulle leda en ”geopolitisk” kommission. I denna analys visar statsvetaren Calle Håkansson att denna ambition fick större genomslag än väntat. Utvecklingen under den gångna mandatperioden pekar dessutom på en fortsatt aktiv och strategisk EU-kommission. (2024:7epa)

Utlokalisering av asylprocedurer: nya försök stöter på hinder

Flera europeiska länder arbetar med idéer om att flytta mottagandet av asylsökande till andra stater. Genom avtal med Albanien respektive Rwanda har Italien och Storbritannien kommit längst. I detta perspektiv analyserar Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, vad diskussionen handlar om och varför ”externalisering” inte är en trovärdig strategi. (Mars 2024)

Procedures, Politics, Policies: the pieces of the puzzle for the next institutional cycle of the EU

Valet till Europaparlamentet i juni 2024 markerar startpunkten för en ny mandatperiod i EU-politiken. I denna Europapolitiska analys beskriver statsvetaren Valentin Kreilinger (Sieps) hur det kommer att gå till när de viktigaste institutionerna ska förnyas och centrala ledare utses för nästa femårsperiod, en tid som lär präglas av ekonomiska utmaningar, utvidgning och interna reformer. (2024:6epa)

Stronger EU Partnerships for Sustainable Supply Chains

Hur kan EU bli bättre på att stödja ”grönare” leveranskedjor? Ett sätt är att bygga starkare partnerskap med de låg- och medelinkomstländer där fabrikerna, jordbruken och de gröna råvarorna ofta är belägna. Det skriver Mats Engström, senior rådgivare vid Sieps och expert på miljöpolitik. (2024:5epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Utvidgning

Utvidgningsfrågan har blivit aktuell på nytt - och därmed frågan om EU behöver förändras för att kunna växa. På den här sidan hittar du Sieps evenemang och publikationer på temat utvidgning. (April 2024)

Hur kan det svenska EU-ordförandeskapet sammanfattas?

I en kortfattad rapport summerar Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, intrycken från Sveriges sex månader som ordförande i EU:s ministerråd. Rapporten är skriven för EPIN, ett nätverk för tankesmedjor med fokus på EU-frågor. (Augusti 2023)