Senaste publikationer

Respect for the Rule of Law in the Case Law of the European Court of Justice: A Casebook Overview of Key Judgments since the Portuguese Judges Case

Under senare år har EU-domstolen stärkt rättsstaten som bindande värde inom EU. Förändringen är ett resultat av flera banbrytande beslut och domar under perioden 2018 till 2021 och ska ses mot bakgrund av rättsstatens tillbakagång i vissa medlemsstater. Enligt professorerna Laurent Pech och Dimitry Kochenov står denna rättspraxis för en djupgående förändring av EU som konstitutionellt system. (2021:3)

Germany goes to the polls: how will its EU policies change?

Tyskland går till val den 26 september 2021. Vilka kommer att bilda regering efter valet, och hur kommer de att hantera kommande EU-frågor? Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, sätter det tyska valet i dess europeiska sammanhang genom att undersöka partiernas valmanifest och skissa på möjliga koalitionsbildningar. (2021:16epa)

Förhandsavgöranden av EU-domstolen 1995–2020. Genomslag och betydelse i Sverige

Sedan Sveriges EU-inträde har svenska domstolar tillämpat EU-rätten lojalt. Samtidigt har de varit återhållsamma med att fråga EU-domstolen hur unionsrätten ska tolkas. Genom att oftare begära tolkningsbesked, så kallade förhandsavgöranden, skulle Sverige kunna påverka den europeiska rättsutvecklingen i högre grad. Det skriver Ulf Bernitz, professor em. i europeisk integrationsrätt. (2021:2)

EU:s relation till Afrika: Partnerskap eller hierarki?

Under 2021 väntas Europeiska unionen (EU) och Afrikanska unionen (AU) enas om en ny samarbetsstrategi. Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, analyserar dokumentet som pekar ut EU:s intressen i den kommande strategin. (2021:15epa)

Sieps i media

Jörgen Hettne, senior rådgivare vid Sieps, intervjuas av TT angående beskedet från den polska konstitutionsdomstolen om att polsk lag står över europeisk. Artikeln har publicerats av bland andra Göteborgs-Posten, Aftonbladet.se och Uppsala Nya Tidning.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: EU och rättsstaten

Respekten för rättsstaten är grundläggande för EU-samarbetet men har minskat i flera medlemsstater. På den här temasidan har vi samlat analyser om EU och rättsstaten. (September 2021)

Tema: Medlemsstaterna och EU

Den 26 september går Tyskland till val. På vår temasida kan du läsa om EU-frågorna i det tyska politiska landskapet och ladda ner fler analyser som berör medlemsstaterna och EU. (September 2021)

Se webbinariet i efterhand: om Europeiska utrikestjänsten

År 2021 har Europeiska utrikestjänsten funnits i tio år. Inför tioårsdagen gick tre forskningsinstitut samman för att analysera den nya institutionens roll för EU:s utrikespolitik: Sieps, Centre for European Policy Studies (CEPS) och Friedrich Ebert Stiftung (FES).

Rapporten som publicerades i januari diskuterades vid ett seminarium på måndag den 10 maj.

Innehållet i rapporten presenterades av Pierre Vimont, utrikestjänstens första generalsekreterare, och Ronja Kempin vid det tyska institutet för säkerhet och internationella frågor (SWP) samt kommenterades av Niels Annen, minister vid tyska utrikesministeriet. Här hittar du programmet för webbinariet.

Rapporten har utvecklats av en arbetsgrupp och författats av Christophe Hillion vid Sieps och Steven Blockmans vid CEPS.

 

FES_event_EEAS.PNG