Senaste publikationer

Europeiska planeringsterminen: En forskningsöversikt

Den europeiska planeringsterminen inrättades efter eurokrisen som ett verktyg för att få EU:s medlemsländer att bedriva hållbar finanspolitik. Fyller den sitt syfte? I denna Europapolitiska analys redovisar Monika Hjeds Löfmark, forskare i nationalekonomi vid Sieps, vad forskningen säger om planeringsterminens bakgrund, tillkomst, förändringar och funktion. (2023:1epa)

Should They Stay or Should They Go? Frontex’s fundamental rights dilemma

Frontex, som bevakar EU:s yttre gränser, riskerar att åsidosätta grundläggande rättigheter när medlemsstater begår lagbrott. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, menar dock att det saknas bra alternativ till att Frontex närvarar vid de yttre gränserna. Däremot behöver byråns strukturer och arbetssätt bli bättre. Ansvaret kommer att vila på den nya verkställande direktör som snart tillträder – men också på aktörer utanför Frontex. (2022:22epa)

Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vilka frågor kan komma att ställa särskilda krav på det svenska ordförandeskapet? I en samlingsvolym beskriver 15 texter det aktuella läget på ett urval centrala områden. Författarna är alla verksamma vid Sieps. (2022:3op)

Stora skillnader i inflation – en utmaning för euroländerna

Historiskt stora skillnader i inflationstakt mellan euroländerna och krav på kompensation för höga energipriser medför stora utmaningar för den ekonomiska politiken. Länder med högst inflationstakt behöver en betydligt mer restriktiv penningpolitik än ECB:s nuvarande, skriver Harry Flam, senior rådgivare vid Sieps. Finanspolitiken skulle kunna kompensera detta, men den utmanas av krav på energistöd. I andra länder skapar högre statlig skuldsättning ett svårt dilemma. (December 2022)

Taking Stock of the EU Institutions in the 2019–2024 Term

Nu har tre år gått sedan den nuvarande EU-kommissionen tillträdde. I denna Europapolitiska analys utvärderar tre forskare vad EU:s stora institutioner – kommissionen, parlamentet och rådet – har åstadkommit hittills och hur deras samarbete har fungerat. (2022:21epa)

The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over

Under våren 2023 innehar Sverige det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Det institutionella och lagstiftande ansvaret axlas i en tid präglad av krig och ekonomisk kris, och av en relativt nytillträdd svensk regering. Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, finner trots detta skäl att vänta sig att Sverige kommer att lyckas i rollen som en oberoende medlare och effektiv krishanterare. (2022:19epa)

Sieps i media

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: EU-ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet i rådet. (December 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

På den här temasidan finns analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. Den senaste handlar om EU-institutionernas arbete och samarbete under den nuvarande mandatperiodens tre första år. (November 2022)

Tema: EU:s konstitutionella system

Vilken roll har domstolarna i EU-samarbetet? Hur har Sveriges rättssystem påverkats av EU-medlemskapet? Behöver EU en medielag? Dessa och fler frågor diskuteras i analyser som finns samlade på denna temasida. (November 2022)