Sieps i media

Senaste publikationer

The Role of Europarties in Ukraine: the invisible EU membership facilitator?

De europeiska partigrupperna har skapat allianser med flera ukrainska partier. I denna europapolitiska analys undersöker statsvetaren Mats Öhlén vilken roll detta samarbete kan spela för Ukrainas demokratiska utveckling och landets väg mot EU-medlemskap mot bakgrund av tidigare EU-utvidgningar. (2023:7epa)

National Parliaments’ Political Dialogue with the European Commission

De nationella parlamenten har fått en allt större roll i EU:s arbete. Genom den politiska dialogen har de möjlighet att interagera direkt med kommissionen. I denna Europapolitiska analys undersöker Valentin Kreilinger, forskare i statsvetenskap vid Sieps, hur nationella parlament kan använda dialogen och föreslår sätt att öka dess betydelse. (2023:6epa)

The Rule of Law in the EU: Crisis and Solutions

I EU:s fördrag står det att rättsstaten är ett av unionens grundläggande värden. Det är därför viktigt att rättsstaten skyddas. I denna antologi analyserar framstående forskare och praktiker hur EU hanterar problem med att några medlemsstater inte respekterar rättsstaten samt vilka lösningar som står till buds. (2023:1op)

Tema: EU-ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet i rådet. (Maj 2023)

Tema: EU:s demokratiska system

På den här temasidan finns analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. Den senaste handlar om EU-institutionernas arbete och samarbete under den nuvarande mandatperiodens tre första år. (Februari 2023)

Tema: EU:s konstitutionella system

Vilken roll har domstolarna i EU-samarbetet? Hur har Sveriges rättssystem påverkats av EU-medlemskapet? Behöver EU en medielag? Dessa och fler frågor diskuteras i analyser som finns samlade på denna temasida. (Februari 2023)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.