Sieps i media

Senaste publikationer

A Monetary Union for All EU Members

De svenska väljarna är fortfarande djupt skeptiska till att låta Sverige bli en fullvärdig medlem i EU:s ekonomiska och monetära union (EMU). För att ändra denna attityd måste en anslutning till den gemensamma valutan, euron, generera ekonomiskt välstånd. Det skriver Karolina Ekholm, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet. (2022:14epa)

Politiska skiljelinjer i stödet för EU

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet är starkt, enligt 2021 års SOM-undersökning av svensk EU-opinion. Analysen lyfter fram ideologiska skiljelinjer i svenskarnas åsikter om EU, och visar att skepticismen har flyttat från vänster till höger under den tid Sverige varit medlem i unionen. (2022:12epa)

The euro is fragile; that’s OK

EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) är långt ifrån perfekt. Däremot är den något unikt: hittills har EMU överlevt alla ekonomiska och politiska stormar – och har förutsättningar att göra det även i framtiden. Det skriver Charles Wyplosz, ekonom och professor emeritus vid Graduate Institute i Genève, i en analys där han bedömer vilka förslag som kan trygga eurons framtid. (2022:13epa)

Making EU Representative Democracy Fit for the Future

Demokratin som styrelseform är under press – från populism, expertstyre och konkurrerande styrelseformer. Det gäller både den nationella demokratin och EU:s demokratiska system, som länge har kritiserats för att vara bristfällig. I den här volymen diskuteras hur EU:s representativa demokrati kan förändras, för att den ska kunna överleva och fungera effektivt. Med bidrag från Ben Crum, Valentin Kreilinger, Christopher Lord, Sonja Puntscher Riekmann och Göran von Sydow. (2022:2op)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Europaopinion

Svenskarnas inställning till EU mäts varje år i en undersökning som genomförs i ett samarbete mellan Sieps och SOM-institutet. Här finns både en analys av den senaste och tidigare års undersökningar. (Juni 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

Nyligen avslutades konferensen om Europas framtid – ett forum som syftar till att öka allmänhetens inflytande över EU. På den här temasidan hittar du analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. (Juni 2022)

Tema: EU i omvärlden

På vår temasida om EU och omvärlden hittar du publikationer, seminarier och poddavsnitt om bland annat försvars- och säkerhetssamarbete, den gemensamma utrikespolitiken och EU:s biståndspolitik. Här samlar vi också analyser som rör kriget i Ukraina. (Juni 2022)