Fit for 35 Forum

Sieps forum där experter från forskning, politik och tankesmedjor presenterar sina tankar om utvidgning och reformering av EU i korta texter.

Fit for 35? Setting the scene for a new SIEPS Forum

Februari 2024 von Sydow Göran, Kreilinger Valentin

Statsvetarna Göran von Sydow och Valentin Kreilinger skapar ramen för ett nytt SIEPS-forum om utvidgning och reformering av EU. I korta bidrag kommer framstående experter att diskutera centrala frågor som står på spel. (27 februari 2024)

Sieps i media

DW Business: Is Berlin on the path to becoming a major military power?

I en intervju med tysk tv berättar säkerhetspolitiska experten Katarina Engberg om sin analys av Tysklands roll i det förändrade omvärldsläget. Analysen “Germany’s Role in a Geopolitically Changed Europe: the Thinking in Berlin” bygger på intervjuer med tyska beslutsfattare och publicerades av Sieps i augusti 2023. (15 februari)

Bönder dumpar gödsel – arga på grön politik

I en artikel från TT intervjuas Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, angående den klimatpolitik som många bönder i Europa protesterar mot. Artikeln har publicerats i bland annat Götebors-Posten och Aftonbladet. (4 februari)

Senaste publikationer

The European Health Data Space: Challenges and Opportunities

På EU-nivå förhandlas just nu ett förslag om att reglera användningen av hälsodata inom Europeiska unionen. I denna Europapolitiska analys granskar juristerna David Fåhraeus, Jane Reichel och Santa Slokenberga vad förslaget om ett ”europeiskt hälsodataområde” kan innebära för viktiga berörda parter: patienter, personal inom hälso- och sjukvården, privata företag och offentliga förvaltningar. (2024:2epa)

Klimatprocesser i Europa: rättigheter under förändring

Det har blivit vanligare att stater och företag stäms för att de inte fullgör sina klimaträttsliga skyldigheter. Dessa domstolsprocesser har potential att påverka klimatarbetet inom EU och definierar mänskliga rättigheter på området. Det skriver Agnes Hellner, universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. (2024:3epa)

The Minimum Standards of International Protection applicable to the European Union

EU:s medlemsstater har rättsliga skyldigheter gentemot människor som söker skydd. Det följer av att de har anslutit sig till EU och Europarådet samt undertecknat och ratificerat internationella människorättskonventioner. I denna rapport reder juristerna Elspeth Guild och Maja Grundler ut minimikraven på EU-medlemmar när det gäller skyddssökande. (2024:1)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Utvidgning

Utvidgningsfrågan har blivit aktuell på nytt - och därmed frågan om EU behöver förändras för att kunna växa. På den här sidan hittar du Sieps evenemang och publikationer på temat utvidgning. (November 2023)

Hur kan det svenska EU-ordförandeskapet sammanfattas?

I en kortfattad rapport summerar Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, intrycken från Sveriges sex månader som ordförande i EU:s ministerråd. Rapporten är skriven för EPIN, ett nätverk för tankesmedjor med fokus på EU-frågor. (Augusti 2023)