Senaste publikationer

The euro is fragile; that’s OK

EU:s ekonomiska och monetära union (EMU) är långt ifrån perfekt. Däremot är den något unikt: hittills har EMU överlevt alla ekonomiska och politiska stormar – och har förutsättningar att göra det även i framtiden. Det skriver Charles Wyplosz, ekonom och professor emeritus vid Graduate Institute i Genève, i en analys där han bedömer vilka förslag som kan trygga eurons framtid. (2022:13epa)

Making EU Representative Democracy Fit for the Future

Demokratin som styrelseform är under press – från populism, expertstyre och konkurrerande styrelseformer. Det gäller både den nationella demokratin och EU:s demokratiska system, som länge har kritiserats för att vara bristfällig. I den här volymen diskuteras hur EU:s representativa demokrati kan förändras, för att den ska kunna överleva och fungera effektivt. Med bidrag från Ben Crum, Valentin Kreilinger, Christopher Lord, Sonja Puntscher Riekmann och Göran von Sydow. (2022:2op)

A Green Deal, Open to the World

EU:s klimat- och miljöpolitik får konsekvenser för omvärlden. Samtidigt är Europas gröna omställning beroende av råvaror, investeringar och expertis från länder utanför unionen. För att gröna given ska lyckas krävs mer samarbete, särskilt med länder i den globala södern. Det menar Mats Engström, senior rådgivare på Sieps, i denna Europapolitiska analys. (2022:10epa)

Politiska skiljelinjer i stödet för EU

Svenskarnas stöd för EU-medlemskapet är starkt, enligt 2021 års SOM-undersökning av svensk EU-opinion. Analysen lyfter fram ideologiska skiljelinjer i svenskarnas åsikter om EU, och visar att skepticismen har flyttat från vänster till höger under den tid Sverige varit medlem i unionen. (2022:12epa)

EU:s roll i finansieringen av Ukraina-insatser

Kriget i Ukraina och flyktingströmmen till olika EU-länder har fått EU att mobilisera finansiella resurser av flera slag. I denna analys går Daniel Tarschys, professor em. i statsvetenskap och senior rådgivare vid Sieps, igenom EU:s olika finansieringskällor. Genomgången bekräftar att EU består av flera strukturer som kan agera mer eller mindre självständigt. (2022:11epa)

Kan nationella domstolar påverka EU-rätten genom förhandsavgörandeprocessen?

I samband med att en nationell domstol begär ett tolkningsbesked från EU-domstolen kan den tillkännage sin egen syn på saken och de argument som den anser är betydelsefulla för frågan. I denna analys undersöker Anna Wallerman Ghavanini, lektor i processrätt och docent i EU-rätt, om nationella domstolar kan påverka EU-rättens utveckling genom att motivera sina begäranden. (2022:9epa)

Sieps i media

TT: "Fred" eller "rättvisa" i Ukraina delar Europa

TT intervjuar Sieps direktör Göran von Sydow angående en ny opinionsundersökning som handlar om EU-medborgares inställning till kriget i Ukraina. Artikeln har publicerats i flertalet tidningar, bland annat TTELA, Hallands Nyheter, Norrköpings Tidningar och Göteborgs-Posten. (27 juni)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Tema: Europaopinion

Svenskarnas inställning till EU mäts varje år i en undersökning som genomförs i ett samarbete mellan Sieps och SOM-institutet. Här finns både en analys av den senaste och tidigare års undersökningar. (Juni 2022)

Tema: EU:s demokratiska system

Nyligen avslutades konferensen om Europas framtid – ett forum som syftar till att öka allmänhetens inflytande över EU. På den här temasidan hittar du analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. (Juni 2022)

Tema: EU i omvärlden

På vår temasida om EU och omvärlden hittar du publikationer, seminarier och poddavsnitt om bland annat försvars- och säkerhetssamarbete, den gemensamma utrikespolitiken och EU:s biståndspolitik. Här samlar vi också analyser som rör kriget i Ukraina. (Juni 2022)