Tema: Coronakrisen och EU

Coronakrisen drabbar alla EU-länder och förändrar EU-samarbetet. På den här temasidan hittar du Sieps analyser om olika aspekter på pandemins effekter för EU. (April 2021)

Tema: EU i omvärlden

Utrikespolitik, geopolitik, försvarspolitik. Eurons internationella ställning, Kina och den globala ordningen. Här hittar du analyser på temat EU i omvärlden. (Mars 2021)

KKrVA: Vad betyder Europa för Sveriges säkerhet?

I en serie poddsamtal med Lars-Erik Lundin från Kungliga krigsvetenskapsakademien reder Katarina Engberg ut innehållet i sin nyligen publicerade översikt: A European Defence Union by 2025? Work in progress. Ladda ner publikationen på Sieps temasida EU i omvärlden. (Mars 2021)

Sieps Podcast

Sieps Podcast – nya avsnitt varannan vecka

Hur kan EU bäst försvara sina intressen i en alltmer komplex värld? Sedan några år har det pågått en intensiv debatt om hur ”strategisk autonomi” ska ge EU verktyg i en omvärld som präglas av ovisshet och konkurrens.

I det senaste avsnittet av Sieps Podcast diskuterar EU-minister Hans Dahlgren Sveriges hållning i dessa frågor. Podden gästas även av chefen för Europaprogrammet vid Utrikespolitiska institutet, Björn Fägersten, som reflekterar över olika betydelser av strategisk autonomi samt vilka utmaningar som EU och Sverige står inför.

#13 Strategisk autonomi – vad handlar det om och vad vill Sverige?

Avsnitt_13.jpg

#12 Konstitutionell krock under coronakrisen, Turkiet och en dansk EU-skeptiker

Om hälsofrågor, kriser och den inre marknaden. Gäst: Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps.

Lästips: När folkhälsa ställs mot den inre marknaden – coronakrisen utmanar EU, Europapolitisk analys av Anna Wetter Ryde.

#11 Vaccinkris, hälsounion och EU:s funktionssätt 

Om EU:s hantering av coronakrisen, vaccinfrågorna och den omtalade hälsounionen. Gäst: Alexander Stubb, före detta statsminister och utrikesminister i Finland och tidigare Europaparlamentariker.

Lästips: R. Daniel Kelemens bidrag i Sieps antologi om Lissabonfördraget efter tio år: The Impact of the Lisbon Treaty: From Misdiagnosis to Ineffective Treatment

#10 EU:s framtid och Sveriges roll i EU

Om förväntningarna inför konferensen om EU:s framtid, pandemins påverkan på EU:s beslutsfattande och Sveriges allianser inom Europasamarbetet. Gäst: Lars Danielsson, Sveriges EU-ambassadör.

Senaste publikationer

Women at the Top of the European Commission – Drivers and Barriers

Europeiska kommissionen är en institution med stor betydelse för EU:s politik men har först nyligen blivit mer jämställd. I denna analys ger professorerna Miriam Hartlapp och Agnes Blome en översikt över kvinnors representation i kommissionens ledning och föreslår åtgärder för en jämnare fördelning i framtiden. (2021:6epa)

Kan euron tävla med dollarn som internationell valuta?

I ambitionen att stärka EU:s roll i världen ingår att stärka eurons internationella ställning och därmed minska beroendet av den amerikanska dollarn. En mer framkomlig väg för EU är dock att sträva efter ökad samsyn med USA. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:5epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Publikationer om EU i omvärlden

Informal Groupings in EU Foreign Policy: A Sustainable Arrangement?

Lissabonfördraget syftade till att fördjupa integreringen av medlemsstaternas utrikespolitik på EU-nivå. Trots det styrs EU:s agerande i omvärlden ofta av informella grupperingar av medlemsstater. Maria Giulia Amadio Viceré (EUI) beskriver dessa samarbeten och analyserar dem utifrån två kriterier: effektivitet och ansvarsutkrävande. (2021:2epa)

From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Rivaliteten i dagens värld borde ge EU anledning att agera som en samlande kraft. Ändå har EU:s länder svårt att fokusera på det gemensamma intresset. Europeiska utrikestjänstens tioårsdag ger därför tillfälle att granska vilken roll den spelar för EU:s utrikespolitik. Denna rapport om EU:s utrikestjänst är resultatet av ett forskningssamarbete där Sieps har medverkat. (Januari 2021)

Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?

Kinas mål är att bli en ledande industrination, men landets metoder möter motstånd från omvärlden. För att sätta press på Kina behöver EU nu samarbeta med USA och Japan. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:1epa)

Sieps i media

SvD: Sverige passivt när EU förändras i grunden

"För första gången i EU:s historia finansierar EU medlemsstaters utgifter genom gemensam upplåning." Alexandra Leonhard, forskare i nationalekonomi vid Sieps, diskuterar Sveriges förhållningssätt till EU:s återhämtningspaket i en debattartikel i Svenska Dagbladet. (3 mars)