Tema: Coronakrisen och EU

Coronakrisen drabbar alla EU-länder och förändrar EU-samarbetet. På den här temasidan hittar du Sieps analyser om olika aspekter på pandemins effekter för EU. (Februari 2021)

Tema: EU i omvärlden

Utrikespolitik, geopolitik, försvarspolitik. Kina, Östra Medelhavet, den globala ordningen. Här hittar du analyser på temat EU i omvärlden. (Februari 2021)

Webbinarium om Storbritanniens utträde ur EU

Se webbinariet i efterhand: Paulina Dejmek Hack från EU:s förhandlingsgrupp om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien och EU-minister Hans Dahlgren om betydelsen för Sverige. I panelen deltog bland andra Sieps direktör Göran von Sydow. (13 januari 2021)

Senaste publikationer

Informal Groupings in EU Foreign Policy: A Sustainable Arrangement?

Lissabonfördraget syftade till att fördjupa integreringen av medlemsstaternas utrikespolitik på EU-nivå. Trots det styrs EU:s agerande i omvärlden ofta av informella grupperingar av medlemsstater. Maria Giulia Amadio Viceré (EUI) beskriver dessa samarbeten och analyserar dem utifrån två kriterier: effektivitet och ansvarsutkrävande. (2021:2epa)

From self-doubt to self-assurance: The European External Action Service as the indispensable support for a geopolitical EU

Rivaliteten i dagens värld borde ge EU anledning att agera som en samlande kraft. Ändå har EU:s länder svårt att fokusera på det gemensamma intresset. Europeiska utrikestjänstens tioårsdag ger därför tillfälle att granska vilken roll den spelar för EU:s utrikespolitik. Denna rapport om EU:s utrikestjänst är resultatet av ett forskningssamarbete där Sieps har medverkat. (Januari 2021)

Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?

Kinas mål är att bli en ledande industrination, men landets metoder möter motstånd från omvärlden. För att sätta press på Kina behöver EU nu samarbeta med USA och Japan. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:1epa)

Policyöversikt: Försvarssamarbete i EU

”Vi behöver ytterligare djärva steg under de kommande fem åren i riktning mot en verklig europeisk försvarsunion.” Det målet formulerade Ursula von der Leyen när hon tillträdde som Europeiska kommissionens ordförande 2019. Hur ser förutsättningarna ut för dessa höjda ambitioner?

Den frågan analyseras i en policyöversikt av Katarina Engberg, senior rådgivare vid Sieps. Här beskriver hon det europeiska försvarssamarbetets delar och drivkrafter mot bakgrund av försvarets plats i unionens historia.

Syftet med policyöversikten är att underlätta för läsaren att skaffa sig en uppfattning om förutsättningarna för EU:s försvarspolitiska utveckling: Kommer den att präglas av pragmatiska framsteg? Eller kommer politiska initiativ och/eller externa chocker att påskynda utvecklingen av en europeisk försvarsunion?

I översikten diskuteras även behovet av att tydliggöra EU:s försvarsdimension, så att den motsvarar fördjupningen av samarbetet.

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.

Sieps i media