Sieps i media

TT: Macron utmanar med maktens medel

TT har intervjuat Sieps direktör Göran von Sydow angående den franska regeringens beslut att höja pensionsåldern i landet. Artikeln har publicerats i flera lokaltidningar, bland annat Hallands Nyheter, VLT och Sundsvalls Tidning. (16 mars)

Senaste publikationer

Energy Efficiency in Central and Eastern Europe: an Elephant in the Room

Energieffektiviteten i västra Europa är inget att skryta om, men värst är läget i Central- och Östeuropa. Detta får negativa konsekvenser för regionens hälsa, ekonomi och säkerhet. I denna Europapolitiska analys beskriver Julian Popov, tidigare miljöminister i Bulgarien, hur problemet ser ut och föreslår lösningar på både nationell nivå och EU-nivå. (2023:3epa)

Böter i EU-domstolen – i vilket läge kan det bli aktuellt för Sverige?

Medlemsstater som inte följer EU-rätten kan tvingas betala böter om de döms i EU-domstolen. Men hur vanligt är det att domstolen utdömer böter, och hur bestäms beloppen? Markus Johansson, forskare i statsvetenskap vid Sieps, reder ut förfarandet mot bakgrund av riskerna för bötesdomar mot Sverige. (Februari 2023)

The external dimension of EU migration policy – new proposals, possibilities, and risks

Rädslan för en ny migrationskris har fått EU att återigen rikta blicken utåt för att hitta lösningar på växande utmaningar. Bernd Parusel, forskare i statsvetenskap vid Sieps, tittar närmare på några aktuella förslag på EU-nivå som rör den ”externa dimensionen” av EU:s migrationspolitik. Förslagen diskuteras samtidigt som medlemsstaterna förhandlar om en reform av det gemensamma asylsystemet. En slutsats är att EU:s ökade tryck på tredjeländer kan skada den anda av partnerskap som krävs på området. (Februari 2023)

EU-domstolen värnar om en öppen beslutsprocess – i ännu en dom

Med en ny dom har EU-domstolen stärkt allmänhetens rätt till insyn i handlingar från ministerrådet, även när de utgör förberedelser för formella beslut. I detta perspektiv diskuterar Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, vilka värden som står på spel när beslutsunderlag görs – och inte görs – tillgängliga för allmänheten. (Februari 2023)

Försvarsklausulen i EU-fördraget – i ljuset av Sveriges ansökan om Natomedlemskap

Rysslands invasion av Ukraina har aktualiserat frågan om vilken hjälp Sverige skulle kunna räkna med från andra länder vid ett militärt angrepp. I denna Europapolitiska analys visar Inger Österdahl, professor i folkrätt vid Uppsala universitet, att EU:s försvarsklausul till form och innehåll är mycket lik Natos motsvarande, men ändå inte tycks garantera samma stöd. (2023:2epa)

EU och Natos gemensamma deklaration: Tätare samarbete än någonsin

EU och Nato publicerade den 10 januari sin tredje gemensamma deklaration. Sieps seniora rådgivare Katarina Engberg har läst den och känner igen många av portalmeningarna från 2016 och 2018 års deklarationer. Nytt är beslutsamheten att solidariskt stödja Ukraina och stå emot den ryska aggressionen. Kina beskrivs som en säkerhetsutmaning. Samarbetet avseende kritisk infrastruktur och försvar mot cyber- och hybridhot betonas. (Januari 2023)

Tema: EU-ordförandeskapet

Under första halvan av 2023 innehar Sverige ordförandeskapet i EU:s ministerråd. På denna sida samlar Sieps publikationer, seminarier och poddar som handlar om ordförandeskapet i rådet. (Mars 2023)

Tema: EU:s demokratiska system

På den här temasidan finns analyser och seminarier om frågor som rör EU:s demokrati och styrelseformer. Den senaste handlar om EU-institutionernas arbete och samarbete under den nuvarande mandatperiodens tre första år. (Februari 2023)

Tema: EU:s konstitutionella system

Vilken roll har domstolarna i EU-samarbetet? Hur har Sveriges rättssystem påverkats av EU-medlemskapet? Behöver EU en medielag? Dessa och fler frågor diskuteras i analyser som finns samlade på denna temasida. (Februari 2023)

Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd

Knäckfrågor inför det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd

Vid årsskiftet tar Sverige över det roterande ordförandeskapet i EU:s ministerråd. Vilka frågor kan komma att ställa särskilda krav på det svenska ordförandeskapet? I en samlingsvolym beskriver 15 texter det aktuella läget på ett urval centrala områden. Författarna är alla verksamma vid Sieps. (2022:3op)

The Next Presidency of the Council of the EU: what to expect when Sweden takes over

Under våren 2023 innehar Sverige det roterande ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Det institutionella och lagstiftande ansvaret axlas i en tid präglad av krig och ekonomisk kris, och av en relativt nytillträdd svensk regering. Louise Bengtsson och Jakob Lewander, forskare respektive utredare vid Sieps, finner trots detta skäl att vänta sig att Sverige kommer att lyckas i rollen som en oberoende medlare och effektiv krishanterare. (2022:19epa)

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.