Sieps i media

Publikationer om EU och Kina

Bör EU föra en tuffare handelspolitik mot Kina?

Kinas mål är att bli en ledande industrination, men landets metoder möter motstånd från omvärlden. För att sätta press på Kina behöver EU nu samarbeta med USA och Japan. Det skriver Harry Flam, professor em. i internationell ekonomi och senior rådgivare vid Sieps. (2021:1epa)

Compatible Interests? The EU and China’s Belt and Road Initiative

Kinas ekonomiska utveckling och globala genomslagskraft ruckar på de balanser som har präglat världen sedan kalla krigets slut. Ett centralt led i den utvecklingen är infrastrukturprojektet BRI. I den här rapporten analyserar Svante E. Cornell och Niklas Swanström hur det påverkar EU:s närområde och utmanar EU-systemet. (2020:1)

Sieps poddar

Poddgenre.jpg

I Sieps poddar fördjupas Europapolitiska frågor med utgångspunkt i aktuella händelser eller forskningsprojekt. Sieps medarbetare och inbjudna gäster deltar i samtalen. Det går att lyssna från hemsidan under fliken poddar eller via SoundcloudSpotify och Apples podcaster.

Hittills publicerade är:

#1 EU:s återhämtningsplan – ett avgörande steg? 29  maj (44 min)

#2 Gröna given, corona och EU:s återhämtning, 16 juni (30 min)

#3 Sommarens stora uppgörelse – på väg mot ett förändrat EU? 21 augusti (54 min)

#4 Östra Medelhavet – kris med många ansikten, 15 september (35 min)

#5 Tillståndet i unionen, rättsstaten och strategisk autonomi, 23 september (40 min)

#6 Har nöden någon lag? Konstitutionell reglering, nödtillstånd och EU, 28 oktober (31 min)

#7 Nya direktivet om minimilöner och utmaningen för den svenska modellen, 12 november (48 min)

Tema: EU i omvärlden

Kina, Östra Medelhavet, den globala ordningen. Geopolitik, handelspolitik, industripolitik. Här hittar du analyser på temat EU i omvärlden. (Januari 2021)

Webbinarium om Storbritanniens utträde ur EU

Se webbinariet i efterhand: Paulina Dejmek Hack från EU:s förhandlingsgrupp om handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien och EU-minister Hans Dahlgren om betydelsen för Sverige. I panelen deltog bland andra Sieps direktör Göran von Sydow. (13 januari 2021)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. På temasidan hittar du analyser och vidareläsning om stadgans tillkomst och effekter. (December 2020)

Se webbinarierna i efterhand

EU:s rättighetsstadga 20 år

Det är nu 20 år sedan EU:s rättighetsstadga antogs vid Europeiska toppmötet i Nice, ett dokument som gavs rättsligt bindande status när Lissabonfördraget trädde i kraft nio år senare. Vad ville man åstadkomma genom att upprätta stadgan? Och vad har stadgan inneburit för rättighetsskyddet, för EU i stort och för medlemsstaterna?

Detta är ämnet för två studier som presenterades vid ett webbinarium den 7 december: Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet, skriver om stadgans effekter, medan Daniel Tarschys, senior rådgivare vid Sieps, beskriver stadgans tillkomst.

Se webbinariet här

Här hittar du publikationerna och mer läsning på temat

Rattighet_thumb.jpg

Sverige, kontrollen av farliga kemikalier och 25 års EU-medlemskap

Vid ett webbinarium den 2 december presenterades och diskuterades en ny rapport om EU-medlemskapets effekter på kontrollen av kemikalier i Sverige.

Publikationen ingår i en serie om hur EU-medlemskapet har påverkat Sverige sedan inträdet i unionen för 25 år sedan. Författaren till rapporten, Mats Engström, har länge arbetat med Europafrågor med inriktning på miljö och är senior rådgivare vid Sieps. 

Rapporten bygger på intervjuer med ett 50-tal nyckelpersoner på ett område där Sverige har varit en viktig aktör.

Några av desa personer medverkade också vid webbinariet, däribland tidigare miljöministern och Europaparlamentarikern Lena Ek, tidigare utrikesministern och EU-kommissionären Margot Wallström och Björn Hansen, verkställande direktör vid EU:s kemikaliemyndighet. 

Webbinariet är ett samarbete med Kemikalieinspektionen och är indelat i två block, det första på svenska, det andra på engelska. 

Se webbinariet

Läs mer om rapporten och ladda ner den

Vill du få Sieps utskick?

Vi skickar inbjudningar till seminarier, information om nya publikationer samt temautskick i aktuella frågor. Vi behandlar din e-post enligt vår integritetspolicy.