Sieps sammanställer publikationer och seminarier utifrån olika teman. (Senaste uppdateringen i parentes.)

Tema: Coronakrisen och EU

Coronapandemin drabbar alla länder i EU och ställer EU-samarbetet på sin spets. Sieps kommenterar i media och analyserar olika aspekter på krisen. (Februari 2021)

Tema: EU i omvärlden

Alltsedan EU grundades har den europeiska integrationen och utvecklingen av multilaterala institutioner gått hand i hand. Ifrågasättandet av den globala ordningen har därför stor påverkan på EU. Sieps analyser berör olika aspekter av EU i omvärlden. (Februari 2021)

Tema: Brexit

Vad händer i brexitprocessen, vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps kommenterar i artiklar, radioprogram och poddar. (December 2020)

Tema: EU och skatter

Globalisering och digitalisering har gjort det svårare att upprätthålla rättvis, legitim och effektiv beskattning. Sieps publikationer och seminarier tar upp problem och skiljelinjer liksom åtgärder och förslag på internationell, europeisk och nationell nivå. (December 2020)

Tema: EU:s rättighetsstadga

I december 2020 fyller EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna 20 år. Sieps uppmärksammar detta med analyser av stadgans tillkomst och effekter. (December 2020)

Tema: EU:s budget

Vart sjunde år förhandlar EU:s medlemsstater om unionens långtidsbudget. Den pågående perioden sträcker sig från 2021 till 2027. I Sieps analyser diskuteras bland annat hur brexit påverkar, hur mycket EU får kosta och hur pengarna ska fördelas mellan medlemsstaterna och deras regioner. (November 2020)

Tema: EU och sociala frågor

Europeiska kommissionens förslag om reglering av minimilöner har väckt diskussion. Sieps analyserar både denna fråga och andra frågor som rör det sociala Europa. (November 2020)

Tema: Sverige efter 25 år i EU

År 2020 har Sverige varit medlem av Europeiska unionen i 25 år. Sieps uppmärksammar detta med att belysa medlemskapets effekter genom en serie rapporter och flera seminarier. (November 2020)

Tema: EU och rättsstaten

Rättsstatens utveckling på nationell nivå har under senare år varit föremål för konflikt inom EU. Sieps analyserar vad rättsstatskrisen innebär och vad EU kan göra. (Oktober 2020)

Tema: En industripolitik för EU

Mot bakgrund av genomgripande förändringar av den globala konkurrensen har Europeiska kommissionen presenterat en ny industristrategi för EU. Läs och lyssna till vad flera forskare i juridik säger om konsekvenserna för Europapolitiken och den inre marknaden. (Juni 2020)

Tema: Europaopinion

Sieps följer svensk Europaopinion, bland annat i samarbete med SOM-institutet vid Göteborgs universitet. (Juni 2020)

Tema: Europaparlamentsvalet 2019

Den 23–26 maj 2019 hölls allmänna val till Europaparlamentet för nionde gången. Sieps analyser handlar om alltifrån valdeltagandet, det nya parlamentets sammansättning till valresultatets betydelse för EU:s framtid. (September 2019)

EU:s framtid

Regeringen har gett Sieps i uppdrag att analysera EU:s framtidsdiskussion. Gemensamt för framtidsfrågorna är att de vägval, förändringar och förslag som nu diskuteras påverkar hur EU-samarbetet kommer att utvecklas. (Mars 2018)

En bild av det politiska landskapet i Spanien

Vad betyder den katalanska folkomröstningen om självständighet för EU och vilken roll spelar EU-samarbetet i Spaniens politiska debatt? Sieps analyser och kommentarer i media ger en bild av det politiska landskapet i Spanien före omröstningen. (Oktober 2017)

EU-kommissionen i halvtid

När Jean-Claude Juncker i november 2014 tog över ordförandeskapet för Europeiska kommissionen utlovade han en ”mer politisk” och mindre teknokratisk kommission. Vad har Juncker-kommissionen egentligen åstadkommit hittills? (Juni 2017)

EU och flyktingsituationen

Flyktingsituationen 2015 har satt EU:s förmåga att enas kring en gemensam lösning på svåra prov. Skiljelinjerna mellan medlemsstaterna visade sig vara stora. Här finns en sammanställning av de analyser som Sieps gjort på temat. (December 2016)