EU-nätverk

Under våren 2022 startar Sieps ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring EU-frågor. Nätverket riktar sig till de som arbetar på EU-enheter eller internationella enheter på svenska myndigheter, handläggare samt experter. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för myndigheter att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar kring EU-frågor. Det blir också ett forum där Sieps kan föra dialog med myndigheter och utveckla utbildningsverksamheten utifrån de önskemål och behov som finns.

Sieps startar EU-nätverk för myndigheter 2022

I diskussioner och möten med flertalet svenska myndigheter har Sieps uppfattat att det bland flera EU- och internationella enheter och enskilda experter och handläggare finns ett behov av att träffa kollegor från andra myndigheter med samma uppdrag. Det grundar sig ofta i ett behov av att diskutera gemensamma utmaningar och arbetsprocesser när det gäller internationellt men framför allt EU-arbete.

Sieps bjuder därför nu in till en nätverksträff för Internationella enheter/EU-samordnare hos myndigheter. Det är en första nätverksträff för att samla de som är intresserade och utifrån gemensamma diskussioner se hur och om vi ska gå vidare.

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för myndigheter att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Det blir också en plattform där Sieps samlat kan föra dialog med myndigheter och utifrån era gemensamma behov och önskemål utveckla utbildningsverksamheten och informera om aktuell verksamhet.

Utöver gemensamma utmaningar och diskussioner kring olika arbetsprocesser föreslår Sieps att vi vid dessa nätverksträffar inleder med en dragning om aktuella frågor på EU-agendan samt information om vad Sieps fokuserar på i dagsläget.

Har ni redan nu önskemål om vad som bör tas upp denna första nätverksträff så hör av er till karin.flordal@sieps.se

Varmt välkomna!

 

Vilka: Vid denna första nätverksträff avgör varje myndighet vilka medarbetare som medverkar.

När: 8 februari 2022 kl. 10-11.30

Hur: Digitalt för att möjliggöra att så många myndigheter som vill kan närvara vid första tillfället (Zoom)

Anmälan: Anmäl er till karin.flordal@sieps.se senast den 4 februari för utskick av länk och dagordning.