EU-nätverk

Våren 2022 startade Sieps ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring EU-frågor. Nätverket riktar sig till de som arbetar på EU-enheter eller internationella enheter på svenska, nationella myndigheter, handläggare samt experter. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för myndighetsanställda att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar i EU-arbetet. Det är också ett forum där Sieps kan föra dialog med myndigheter och utveckla utbildningsverksamheten utifrån de önskemål och behov som finns.

EU-nätverk för myndigheter 

I diskussioner och möten med flertalet svenska myndigheter har Sieps uppfattat att det bland flera EU- och internationella enheter och enskilda experter och handläggare finns ett behov av att träffa kollegor från andra nationella myndigheter med samma uppdrag. Det grundar sig ofta i ett behov av att diskutera gemensamma utmaningar och arbetsprocesser när det gäller internationellt men framför allt EU-arbete.

Under 2022 startade därför Sieps ett EU-nätverk för Internationella enheter/EU-samordnare hos nationella myndigheter.

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för nationella myndigheter att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Det blir också en plattform där Sieps samlat kan föra dialog med myndigheter och utifrån era gemensamma behov och önskemål utveckla utbildningsverksamheten och informera om aktuell verksamhet.

Utöver gemensamma utmaningar och diskussioner kring olika arbetsprocesser inleds dessa nätverksträffar med en dragning om aktuella frågor på EU-agendan samt information om vad Sieps fokuserar på i dagsläget.

Har du önskemål om vad som bör tas upp vid kommande nätverksträff eller vill du vara med i nätverket hör av dig till karin.flordal@sieps.se

Varmt välkommen!

 

Våren 2024 

Nätverksträff mars

Vilka: Varje myndighet avgör vilka medarbetare som medverkar.

När:  Torsdagen 14 mars kl. 13.30-15.00 

Hur: Hybrid, dvs fysiskt i senare anvisad lokal i Stockholm men också digitalt för att möjliggöra att så många myndigheter som vill ska kunna närvara (Zoom) 

Anmälan: Är du redan med på sändlistan så får du dagordning, länk och kalenderbokning. Har du inte varit med tidigare anmäl dig till karin.flordal@sieps.se

Nätverksträff maj

Vilka: Varje myndighet avgör vilka medarbetare som medverkar.

När: Tisdagen 21 maj kl. 10.00 - 12.00

Hur: Digitalt för att möjliggöra att så många myndigheter som vill kan närvara (Zoom)

Anmälan: Är du redan med på sändlistan så får du dagordning, länk och kalenderbokning. Har du inte varit med tidigare anmäl dig till karin.flordal@sieps.se