EU-nätverk

Under våren 2022 startar Sieps ett nätverk för utbyte av erfarenheter kring EU-frågor. Nätverket riktar sig till de som arbetar på EU-enheter eller internationella enheter på svenska myndigheter, handläggare samt experter. Syftet med nätverket är att skapa en plattform för myndigheter att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar kring EU-frågor. Det blir också ett forum där Sieps kan föra dialog med myndigheter och utveckla utbildningsverksamheten utifrån de önskemål och behov som finns.

Sieps startar EU-nätverk för myndigheter 2022

I diskussioner och möten med flertalet svenska myndigheter har Sieps uppfattat att det bland flera EU- och internationella enheter och enskilda experter och handläggare finns ett behov av att träffa kollegor från andra nationella myndigheter med samma uppdrag. Det grundar sig ofta i ett behov av att diskutera gemensamma utmaningar och arbetsprocesser när det gäller internationellt men framför allt EU-arbete.

Sieps bjuder därför nu in till nätverksträffar för Internationella enheter/EU-samordnare hos nationella myndigheter.

Syftet med nätverket är att skapa en plattform för nationella myndigheter att utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar. Det blir också en plattform där Sieps samlat kan föra dialog med myndigheter och utifrån era gemensamma behov och önskemål utveckla utbildningsverksamheten och informera om aktuell verksamhet.

Utöver gemensamma utmaningar och diskussioner kring olika arbetsprocesser föreslår Sieps att vi vid dessa nätverksträffar inleder med en dragning om aktuella frågor på EU-agendan samt information om vad Sieps fokuserar på i dagsläget.

Har ni önskemål om vad som bör tas upp denna första nätverksträff så hör av er till karin.flordal@sieps.se

Varmt välkomna!

 

Vårens 2:a Nätverksträff för nationella myndigheter


Vilka
: Varje myndighet avgör vilka medarbetare som medverkar.

När: 26 april 2022 kl. 10-12.00

Hur: Digitalt för att möjliggöra att så många myndigheter som vill kan närvara (Zoom)

Anmälan: Anmäl er till karin.flordal@sieps.se senast den 25 april för utskick av länk och dagordning.