Kontakta oss

Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps)

Postadress: Box 55, 101 21 Stockholm

Besöksadress: Torsgatan 11, 111 23 Stockholm

Telefon: 08-586 447 00

E-post registrator: info@sieps.se

Organisationsnummer: 202100-5331

E-fakturaadress:  PEPPOL-ID: 0007:2021005331

Ledning och kansli

Forskare och utredare

Seniora rådgivare