Anna Södersten

Forskare i juridik

Anna Södersten är forskare i juridik. Hennes forskningsintressen rör främst institutionella och konstitutionella frågor. Hon arbetar med frågor som rör EU:s lagstiftningsprocess, fördragsändringar och Brexit, hoten mot rättsstaten, samt betydelsen av begreppet solidaritet i EU-rätten. 

Hon disputerade år 2014 i juridik vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens. Hon har även en jur kand från Stockholms universitet samt en pol mag från Lunds universitet. 

Anna Södersten har tidigare arbetat som forskare och lärare vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, forskarassistent (Research Associate) vid EUI, redaktör för tidskriften International Journal of Constitutional Law, utredare vid Sieps, samt amanuens i Europarätt vid Stockholms universitet. 

Hon är författare till monografin Euratom at the Crossroads (Edward Elgar Publishing, 2018), samt redaktör för antologin A Companion to European Law and International Law (Wiley-Blackwell, 2016).