Anna Södersten

Forskare i juridik

Anna Södersten är forskare i juridik. Hennes forskningsintressen rör främst institutionella och konstitutionella frågor, specifikt för närvarande EU:s lagstiftningsprocess, fördragsändringar och rättsstatsprincipen. Forskningsintresset fokuseras även på EU:s energipolitik och EU:s försvarssamarbete.

Hon disputerade år 2014 i juridik vid Europeiska universitetsinstitutet (EUI) i Florens. Hon har förutom en jur kand från Stockholms universitet även en pol mag från Lunds universitet. 

Anna Södersten har tidigare arbetat som forskare och lärare vid juridiska institutionen vid Uppsala universitet, forskarassistent (Research Associate) vid EUI, redaktör för tidskriften International Journal of Constitutional Law, utredare vid Sieps, samt amanuens i Europarätt vid Stockholms universitet.

Hon är författare till monografin Euratom at the Crossroads (Edward Elgar Publishing, 2018), redaktör för antologin A Companion to European Law and International Law (Wiley-Blackwell, 2016) och har dessutom publicerat flera artiklar i internationella och svenska tidskrifter, samt flera bokkapitel i olika antologier.

 

Publikationer i urval

The Rule of Law in the EU: Crisis and Solutions (edited volume), SIEPS 2023.

Rule of Law Crisis: EU in Limbo Between Federalism and Flexible Integration (book chapter), in The EU between Federal Union and Flexible Integration: Interdisciplinary European Studies. Bakardjieva Engelbrekt, A., Ekman, P., Michalski, A. & Oxelheim, L. (eds). Palgrave Macmillan, 2023.

Explaining Continuity and Change: The Case of the Euratom Treaty, International Journal of Constitutional Law (Volume 20, Issue 2, April 2022). https://doi.org/10.1093/icon/moac041

The Birth of the Principle of Close Cooperation, Declaration of Competences, and the Ruling Procedure: Ruling 1/78 (book chapter), in EU External Relations Law: The Cases in Context, Graham Butler & Ramses A. Wessel (eds), Hart Publishing, 2022.

Coronakrisen, EU och folkhälsa: En fråga om befogenhet? Statsvetenskaplig tidskrift Årgång 123 · 2021/5.

IAEA: The EU’s Role in International Nuclear Energy Policy (book chapter) in Research Handbook On The European Union’s Engagement With International Organisations, Ramses A. Wessel & Jed Odermatt (eds), Edward Elgar Publishing, 2018, pp 240-254.

Euratom at the Crossroads (monograph), Edward Elgar Publishing, 2018 (Omarbetning och förkortning av min avhandling med samma namn, 490 sidor, 2014 vid Europeiska universitetsinstitutet) https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/33571/2014_Sodersten.pdf?sequence=1