Louise Bengtsson

Forskare i statsvetenskap

Louise Bengtsson är forskare i statsvetenskap. Hennes forskning fokuserar främst på EU:s hälsopolitik och roll inom global hälsa, inklusive kopplingar till säkerhetsperspektiv och hållbar utveckling.

Louise har en master från College of Europe i Brygge och disputerade 2019 i internationella relationer vid Stockholms universitet, med avhandlingen Health security in the European Union: Agents, practices and materialities of securitization.

Louise har varit gästforskare vid Köpenhamns universitet samt Jawaharlal Nehru University i New Delhi. Hon har också tillbringat en tid som gästforskare vid EU:s smittskyddsmyndighet ECDC i Stockholm.

Louise har även arbetat som tjänsteman på EU-kommissionens generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i Bryssel (2012–2014) samt på Utrikesdepartementets Asienenhet (2018–2022) och har genomgått Diplomatprogrammet.

Publikationer i urval

Bengtsson, L., 2022. ”COVID-19 and the EU’s Ability to Manage and Prevent Health Crises”, i Bakardjieva Engelbrekt, A. et al. (red.) Routes to a Resilient European Union. Palgrave Macmillan, https://doi.org/10.1007/978-3-030-93165-0_5

Bengtsson, L., 2021. ”COVID-19 och EU:s förmåga att förebygga och hantera hälsokriser”, i Bakardjieva Engelbrekt, A. et al. (red.) Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021. Stockholm: Santérus Förlag.

Bengtsson, L., 2020. ”Which crisis? The promise of standardized risk ranking in the field of infectious disease control”, i Olsen, O. et al. (red.) Standardization and Risk Governance. London: Routledge, https://doi.org/10.4324/9780429290817

Bengtsson, L. & Rhinard, M., 2019. ”Securitisation across borders: the case of ’health security’ cooperation in the European Union”, West European Politics, 42(2), 346–368, https://doi.org/10.1080/01402382.2018.1510198

Bengtsson, L., Borg, S. & Rhinard, M., 2019. “Assembling European Health Security: Epidemic intelligence and the hunt for cross-border health threats”, Security Dialogue, 50(2), 115–130, https://doi.org/10.1177/0967010618813063

Bengtsson, L., Borg, S. & Rhinard, M., 2018. ”European security and early warning systems: from risks to threats in the European Union’s health security sector”, European Security, 27(1), 20–40, http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2017.1394845

Bengtsson, L., 2019. Health security in the European Union: Agents, practices and materialities of securitization (PhD dissertation). Stockholm Studies in International Relations; 2, http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-167276