Karin Flordal

Utbildningsansvarig och utredare i statsvetenskap

Karin Flordal är ansvarig för Sieps utbildningsverksamhet. Hon har lång erfarenhet av hur kommuner och regioner arbetar med EU-frågor efter tolv år som handläggare på den internationella sektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Under denna tid har hon också haft ansvar för den gemensamma kurs som SKR och Sieps har hållit i tillsammans för tjänstepersoner och förtroendevalda i kommuner och regioner. Karin har även erfarenheter från arbete i Europaparlamentet 2004–2007.

Ett särskilt intresse är EU:s påverkan på lokal, regional och nationell nivå liksom hur dessa nivåer kan påverka EU.

Karin har en pol.mag. från Förvaltningshögskolan vid Göteborgs universitet, där hon bland annat också har läst engelska.