Hannes Lenk

Forskare i juridik

Hannes Lenk är forskare i juridik. Hans forskningsintressen rör främst EU:s externa relationer samt EU:s processrätt. Med sitt arbete belyser han frågor kring konstitutionella begränsningar för EU:s förhandling om internationella handels- och investeringsavtal, interinstitutionella relationer för implementeringen av EU:s internationella avtal, EU:s bidrag till reform av internationella institutioner, men även medlemsstaternas roll framför EU-domstolen. Därutöver bevakar Hannes utvecklingen på den inre marknaden och EU:s monetära politik.

Hannes disputerade 2019 i internationell rätt vid Göteborgs universitet. Han har även en LL.M. i Europarätt från universitetet i Leiden och en LL.B. från Westminster University (London). Han är publicerad i en rad internationella referensgranskade juridiska tidskrifter och antologier med bl. a. Cambridge University Press, Oxford University Press, Hart Publishing och Springer.

Hannes är även biträdande lektor vid universitetet i Aarhus (Danmark), medlem i Academic Forum for ISDS Reform, och medverkar i SepaRope projektet – Separation of Powers for 21st Century Europe.