The Open Method of Coordination: A New Governance Architecture for the European Union? (2003:1)

Författare: Radaelli Claudio

Rapporten undersöker hur den öppna samordningsmetoden (ÖSM) var en central del i diskussionen inför 2003 års regeringskonferens om Europeiska unionen samt i vilken utsträckning ÖSM kan utgöra en ny styrelseform. 

Vilka är metodens fördelar och nackdelar? Är metoden effektiv? Och är den ett relevant verktyg att använda sig av i EU-sammanhang? Detta är exempel på frågor som tas upp i rapporten.

Författarna undersöker också metodens ursprung och de diskurser som ger begreppet dess mening. Vidare undersöks metodens effektivitet och legitimitet och rapporten avslutas med förslag på hur metoden kan förbättras.

Rapporten presenterades vid seminairet The Open Method of Coordination och ingår i forskningsprojektet Strategi 2004.

Med marknaden som norm – EU:s statsstödsregler som politisk styrning

Mars 2020 Nyberg Linda

EU:s statsstödsregler syftar till att värna fri konkurrens, som i sin tur anses skapa välstånd och utveckling. Regelverkets ideologiska grundval väcker dock frågor kring demokrati och politiskt handlingsutrymme – frågor som bör synliggöras och diskuteras. Det skriver statsvetaren Linda Nyberg. (2020:2)

Stärkt initiativrätt för Europaparlamentet?

December 2019 Wetter Anna

Att stärka partnerskapet med Europaparlamentet är en av prioriteringarna för Europeiska kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyen. Ett förslag som har väckt frågor gäller parlamentets initiativrätt. Anna Wetter Ryde, forskare i juridik vid Sieps, reder ut vad det kan innebära i praktiken.