Ska riksdagen ha en mer aktiv dialog med EU:s institutioner?

Författare: Hettne Jörgen

I ett europeiskt perspektiv deltar Sveriges riksdag aktivt i EU-samarbetet. Samtidigt har riksdagen hittills avstått från möjligheten att föra en politisk dialog med EU:s institutioner.

Regeringarna företräder medlemsstaterna i EU, men parlamentens delaktighet ökar. I dag har de nationella parlamenten bland annat möjlighet att föra en direkt dialog med EU:s institutioner. Sveriges riksdag har hittills valt att inte använda den kanalen, även om riksdagen är ett av de mest aktiva parlamenten i EU-samarbetet.

I den här analysen visar Jörgen Hettne, forskare i juridik och docent i EU-rätt, att grundlagen inte står i vägen för en sådan delaktighet. Hans slutsats är att riksdagen bör kunna påverka i ett tidigare skede, när det ligger i Sveriges intresse.

Förutsättningen är att den politiska lämpligheten bedöms från fall till fall. Det skulle, menar han, ge en demokratisk vinst och följa EU:s utveckling i stort.

Denna studie ingår i en kommande volym som ur olika aspekter belyser hur riksdagen och de politiska partierna påverkas av EU.

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

Vad betyder Portugals återhämtning för EU:s ekonomiska politik?

18 december 2019 13:19 Engberg Katarina

Portugals ekonomiska återhämtning och politiska stabilitet används ibland som argument för att överge åtstramningspolitiken och se över EU:s stabilitets- och tillväxtpakt. Även om den portugisiska ekonomin fortfarande har svagheter visar framgången att södra Europa rymmer stora variationer. Det skriver Katarina Engberg, fil.dr i freds- och konfliktforskning och senior rådgivare vid Sieps.

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

The Lisbon Treaty 10 years on: Success or Failure?

4 december 2019 13:36 Kelemen R. Daniel, Spaventa Eleanor, Södersten Anna, Thies Anne, van Middelaar Luuk

Den 1 december 2009 trädde Lissabonfördraget i kraft, ett fördrag som skulle göra EU effektivare, öppnare och mer demokratiskt. I en antologi diskuterar fyra forskare huruvida fördraget har stärkt EU under de gångna tio åren, en tid då Europeiska unionen har gått igenom en rad kriser. Med bidrag från Luuk van Middelaar, R. Daniel Kelemen, Anne Thies och Eleanor Spaventa. (2019:2op)