EU i riksdagen

Författare: Auel Katrin, Blomgren Magnus, Hettne Jörgen, Karlsson Christer, Liljeqvist Nina, Mårtensson Moa, Persson Thomas, Wetter Anna, von Sydow Göran

De nationella parlamenten fyller en viktig funktion i EU-samarbetet. I ett jämförande perspektiv har Sveriges riksdag utvecklat en stark roll. Mer offentlig debatt om EU-frågor skulle dock stärka demokratin.

I den här volymen sammanställs aktuell forskning om den svenska riksdagens och de politiska partiernas arbete med EU-frågor.

Fyra kapitel bidrar med en diskussion med utgångspunkt i olika frågeställningar:

  • Lever de politiska partierna upp till sin roll att vara en demokratisk länk mellan medborgarna och EU?

  • Finns det en aktiv opposition i svensk EU-politik?

  • Är det lämpligt att riksdagen interagerar direkt med EU eller bör det enbart ske genom regeringen?

  • Hur ser riksdagens EU-arbete ut vid en jämförelse med andra nationella parlament?

Utifrån denna forskning framgår att riksdagen är ett av de mer aktiva nationella parlamenten. Däremot kan både riksdagen och de politiska partierna bli bättre på att debattera EU-frågor.

Volymen är en del av Sieps arbete med analyser om hur EU:s demokratiska process kan utvecklas.

Solidaritet i coronakrisen

Maj 2020 Södersten Anna

EU:s medlemsstater förväntas bistå varandra men har fått kritik för bristande solidaritet under coronakrisen. Vad bygger förväntningarna på? EU-rätten talar om solidaritet, men syftet med den symboliska solidaritet som nu visas är snarare att manifestera att EU håller ihop. Det menar Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. På det ekonomiska området kan förväntningarna dock bli högre ställda, skriver hon. (Maj 2020)

Coronakrisen: vad EU kan göra på området folkhälsa

April 2020 Södersten Anna

Coronakrisen skakar nu världen och ställer EU-samarbetet på sin spets. På längre sikt lär krisen utvisa om medlemsstaterna kommer att vilja överlåta fler befogenheter till EU på området folkhälsa. Det skriver Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps.