Din sökning gav:

18 träffar

European industrial policy and state aid – a competence mismatch?

Januari 2020 • Hettne Jörgen

Analys

När den globala konkurrensen ökar och internationella handelsregler försvagas har avsaknaden av en europeisk industripolitik blivit problematisk. Nu behöver EU få uttryckliga befogenheter för att kunna stärka europeiska företags konkurrenskraft globalt. Det skriver Jörgen Hettne, jurist specialiserad på EU-rätt och konkurrensrätt. (2020:1epa)

EU, lokala marknader och allmänintresset

Januari 2011 • Hettne Jörgen

Analys

När marknader öppnas för konkurrens vidgas samtidigt EU-rättens tillämpningsområde. EU-rätten tillåter visserligen att andra hänsyn tas än fri konkurrens, men medlemsstaterna måste i så fall själva utnyttja det utrymme som finns.

Filtrera

Kategorier
Publikationsår

Från

Till

Författare