Brexit

I juni 2016 röstade en majoritet av de brittiska väljarna för att landet ska lämna EU. Därmed inleddes den process som ska leda fram till brexit. Förhandlingarna om det brittiska utträdet inleddes 2017 och ska vara klara i mars 2019. För Sveriges är brexit av stor betydelse. Storbritannien har varit en mycket nära allierad i EU. Brexit-processen väcker frågor om maktbalansen i EU, både mellan de kvarvarande medlemsländerna och mellan institutionerna.

Sammanställningen publicerades hösten 2017.

Här har vi samlat de seminarier och publikationer Sieps har tagit fram på temat brexit och dess konsekvenser. Du hittar också ett urval av artiklar, radioprogram och poddar där Sieps har medverkat. 

 

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU.

Seminarier om brexit

Den 26 januari 2017 arrangerade Sieps ett seminarium om Brexit - vad som har hänt sedan folkomröstningen och vad kan vi vänta oss framöver.

En majoritet av de brittiska väljarna röstade för att Storbritannien ska lämna EU. Men vad har hänt sedan dess och vad kan vi vänta oss framöver? Vid det här seminariet diskuterades lärdomarna från folkomröstningen, vad väljarna tycker i dag och vad som pågår i de politiska partierna. Andra frågor som behandlades är den om hur Storbritannien förbereder utträdesförhandlingarna, vilken linje den brittiska regeringen sannolikt väljer och frågan om en hård eller mjuk Brexit.

Den 10 november 2017 hölls seminariet om Brexit och EU:s framtida budget.

Det brittiska utträdet ur Europeiska unionen sammanfaller med förhandlingarna om EU:s kommande långtidsbudget som startar 2021. Kommer brexit endast försvåra budgetförhandlingarna ytterligare; eller kan det i själva verket möjliggöra genuina budgetreformer?

Iain Begg är en av de ledande experterna på såväl EU:s budget som de ekonomiska följderna av brexit. Iain Begg har i analysen The EU budget after 2020 granskat de reformkrav som kan förväntas komma i EU-budgetförhandlingarna och diskuterat i vilken utsträckning de kan väntas nå framgång inom ramen för nästa långtidsbudget.

 

Brexit - vad händer nu?

I samband med folkomröstningen i Storbritannien anordnade Sieps ett eftervalsseminarium där konsekvenserna av brexit, för såväl Storbritannien som EU och Sverige, diskuterades: "Brexit: Vad händer nu?"

Våra publikationer som handlar om brexit

The EU budget after 2020

Det är rimligt att anta att brexit kommer att starkt påverka såväl förhandlingarna om, som innehållet i, EU:s nästa långtidsbudget, vilken börjar att gälla från 2021.

The Future of the EU Budget

En ny förhandlingsrunda om EU:s långtidsbudget är på väg att dra igång, i och med att innevarande fleråriga budgetramverk upphör att gälla efter 2020.

Brexit and the European Commission

Hur påverkas egentligen Europeiska kommissionen av att Storbritannien lämnar EU? I den här europapolitiska analysen diskuterar Michael Leigh vilken effekt brexit kan förväntas ha när det gäller EU-institutionen, såväl vad gäller policyutveckling som organisationsstruktur.

Sverige och euron efter brexit

Brexit får konsekvenser för förhållandet mellan euro- och icke-euroländer. Risken för att euroländernas positioner konvergerar minskar inte och det kommer sannolikt till stånd ytterligare maktförskjutning från Ekofin till eurogruppen.

Could it be Brexpulsion rather than Brexit?

Vägen mot en om­röstning om Stor­britanniens vara eller icke vara i EU kantas av tre dilemman: för det första vill man ha ”mindre EU” i en tid när fler­talet medlems­stater vill ha ”mer EU”; för det andra kan mot­ståndet mot en för­djupning hindra övriga länder från att gå vidare med reformer som anses nöd­vändiga för att få EU och euro­zonen att fungera mer effektivt; och för det tredje kan britternas krav leda till att även andra medlems­stater lyfter liknande anspråk i frågor där de önskar se en förändring.

Britain and the EU: a negotiator's handbook

För två år sedan utlovade premiärminister David Cameron en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU om han blev omvald. Valdagen den 7 maj närmar sig, och frågan om vem som vinner valet och vad det kommer att innebära för relationen till EU är högaktuell.

Artiklar, poddar och radioprogram

Sieps har medverkat i såväl debattartiklar, radioprogram och poddar om brexit. Här är ett urval av dessa.

Svårt år väntar EU

Flyktingkrisen och Brexit skakade 2016 EU:s fundament av samarbete och gemenskap.Hur blir EU-året 2017? Hör Göran von Sydow, ställföreträdande direktör vid SIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier, och Ann Linde, EU- och handelsminister.

DN Debatt. Inte givet att Brexit leder till EU:s sönderfall

REPLIK. Den brittiska folkomröstningen om landets EU-medlemskap närmar sig. Leif Lewin hävdar att EU står inför det allvarligaste hotet i sin historia. Den här gången tror inte många att EU skulle kunna resa sig vid ett bakslag (DN Debatt 27/4).

Göran von Sydow: Det europeiska cykelloppet

Sverige står inför många europapolitiska vägval i ljuset av Brexit och eurozonens fördjupning, skriver Göran von Sydow, forskare vidSvenska institutet för europapolitiska studier. EU förändras.