EU och Sverige

Nästa tillfälle 30 oktober och 12 december. Medlemskapet i EU innebär att Sverige ingår i ett sammanlänkat system av beslutsprocesser på olika nivåer. Det kan ibland vara svårt att överblicka när i processen det går att påverka besluten, men också vem som ytterst ansvarar för besluten. Under denna kurs benas huvuddragen i EU:s beslutsprocesser ut och länkas ihop med den svenska beslutsordningen.

Vidare diskuteras grundligt EU:s funktion och EU-samarbetets påverkan på olika svenska förhållanden. Utöver detta ges en överblick av några teorier och perspektiv som används för att förklara integrationsprocessen.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om

  • EU:s beslutsprocess och dess förhållande till den svenska beslutsprocessen

  • EU:s politiska institutioner, deras syfte, funktioner och förhållande till medlemsstaterna

  • EU-domstolens roll i den europeiska integrationen

  • Förvaltningen av EU-politiken

  • ­Vad som driver den europeiska integrationen

Kostnad för heldagskursen är 1 250 kr per person.

Anmälan till aktuella utbildningstillfällen

torsdagen den 12 mars kl 0916 och torsdagen den 14 maj kl 09–16.

Kontakt och föreläsare

Zofia Tucinska

Utredare, EU-utbildningar

08-586 447 08

zofia.tucinska(a)sieps.se

Anna Wetter Ryde

Lars Niklasson

Kurslängd Heldag

Föreläsare Anna Wetter Ryde, forskare i juridik, Zofia Tucinska, utredare och Lars Niklasson, forskare i statsvetenskap.