Europaparlamentet i fokus

I maj 2019 hölls val till Europaparlamentet i EU:s samtliga medlemsländer. Men vilken roll spelar egentligen Europaparlamentet? Vilka befogenheter har institutionen och hur har dess roll utvecklats? Utbildningen beskriver hur Europaparlamentet har utvecklats från 1970-talet till dagens roll som medlagstiftare tillsammans med ministerrådet

Vi går också igenom parlamentets uppbyggnad och arbetssätt, dess relation till övriga EU-institutioner och till nationella parlament. Utbildningen innehåller också ett pass med en svensk Europaparlamentariker som beskriver vardagen för en ledamot av parlamentet.

Kurslängd Halvdag.

Föreläsare Zofia Tucinska, utbildningskonsult och tidigare utredare vid Sieps med gedigen erfarenhet från Bryssel. Samt svensk Europaparlamentariker (se respektive utbildningstillfälle för namn).