Grundläggande EU-kunskap

Denna kurs beskriver hur EU:s samarbete har vuxit fram och hur EU-systemet med dess institutioner och regelverk ser ut idag.

Kursens mål är att öka deltagarnas kunskap om

  • EU:s institutioner och befogenheter
  • Beslutsprocessen, hur lagstiftning tas fram
  • EU:s rättsakter och nationell tillämpning av EU-rätten.                            

Kostnad för kursen är 1 250 kr per person.

 

Kurslängd Halvdag.