Analys: Förändring under ytan: kommunerna och EU-projekt

En stor del av de EU-medel som går till Sverige används av kommunerna. De finansiella och organisatoriska effekterna granskas i en analys av Mats Fred, postdoktor i globala politiska studier.

En stor del av de EU-medel som går till Sverige används av kommunerna. Eftersom stödet ofta kräver projektorganisering är effekterna inte bara finansiella utan även organisatoriska. Denna påverkan – bortom de direkta resultaten – granskas i en analys av Mats Fred, postdoktor i globala politiska studier.

För kommunerna innebär EU-projekten även förändringar på organisationsnivå. I den här analysen studeras den typen av mindre synliga konsekvenser, som inte har fångats av tidigare forskning.

Analysen bygger på författarens avhandling från 2018 och är en del i Sieps arbete med att fördjupa förståelserna för hur den regionala och lokala nivån påverkas av Sveriges EU-medlemskap.