Seminariesammanfattning: Rättsstaten – demokratins fundament eller motsats?

Samtidigt som det pågår en konflikt om rättsstatsprincipen mellan EU och vissa medlemsstater har rättsstaten försvagats i fler EU-länder. Unionen försöker nu balansera mellan behovet av att granska alla medlemsstater och kravet på att lösa de största problemen. I debatten talas det också alltmer om sambandet mellan demokrati och rättsstatens principer. (Januari 2020)

Den 27 januari anordnade Sieps och Centre for European Reform (CER) ett seminarium om demokrati och rättsstaten. Värd för seminariet var Sveriges ständiga representation vid EU i Bryssel. 

Läs en kort seminariesammanfattning på webben.  Du kan också ladda ner texten genom knappen nedan.