Freedom of Movement for Workers from Central and Eastern Europe (2006:5)

Författare: Doyle Nicola, Hughes Gerard, Wadensjö Eskil

Europeiska unionen fick 2004 tio nya medlemmar. Före utvidgningen ökade dock oron i många av de gamla medlemsstaterna för implikationerna av denna process, framför allt bekymrade sig EU:s ledande politiker för "social turism", massinvandring samt negativa arbetsmarknadseffekter.

Detta ledde till att så kallade övergångsregler med avsikt att begränsa invandringen från de central- och östeuropeiska (CÖE) medlemsstaterna skrevs in i anslutningsfördraget. Två år efter att utvidgningen var ett faktum bestämde sig Sieps för att undersöka effekterna av utvidgningen i två av de tre länder som valde att öppna upp sina arbetsmarknader för arbetare från CÖE; Irland och Sverige.

Studien försöker ge en så ingående och utförlig bild av arbetsmarknads- och migrationseffekter som möjligt med tillgängliga data i de två länderna.

Rapporten presenterades vid seminariet EU-utvidgningen - erfarenheterna i Polen, Irland och Sverige och ingår i forskningsprojektet Utvidgningen och den fria arbetskraftsrörligheten.

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

Brexit: Konsekvenser för EU och Sverige

20 juni 2017 15:47 Sieps

Vad innebär brexit för EU – och hur påverkas Sverige? Sieps fick i november 2016 regeringens uppdrag att analysera hur EU:s institutioner och balansen mellan kvarvarande medlemsstater påverkas när Storbritannien lämnar unionen. I uppdraget ingick även att särskilt bedöma konsekvenserna för Sverige och vilka arbetsmetoder som bör användas för att säkerställa det svenska inflytandet i EU.