Kan Lissabonfördraget minska EU:s sociala underskott?

Författare: Hettne Jörgen

Debatten om ett socialt Europa har pågått under lång tid men lett till blygsamma resultat. I Lissabonfördraget slås för första gången fast att EU är en social marknadsekonomi.

I denna analys diskuteras vad detta betyder samt om Lissabonfördraget i övrigt kan bidra till att minska EU:s sociala underskott. Författaren anser inte att fördraget per automatik medför att EU blir mer socialt, men att det ger nytt argumentationsstöd för den som vill driva integrationen i social riktning.

Analysen ingår i forskningsprojektet Sociala Europa.

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.