Upphandling och arbete i EU (2010:3)

Författare: Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor?

Författarna  till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men  menar att Sverige inte utnyttjar det utrymme som finns.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Upphandling och arbete i EU - Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.