Upphandling och arbete i EU

Författare: Ahlberg Kerstin, Bruun Niklas

Är det möjligt att inom ramen för EU:s regler ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling? Kan man till exempel främja jämställdhet, integration av funktionshindrade och goda arbetsvillkor?

Författarna  till rapporten Upphandling och arbete i EU anser att så är fallet, men  menar att Sverige inte utnyttjar det utrymme som finns.

Rapporten är på svenska men innehåller en sammanfattning på engelska.

Rapporten ingår i forskningsprojektet Sociala Europa och presenterades vid seminariet Upphandling och arbete i EU - Hur stort är utrymmet för sociala hänsyn?

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union

20 juni 2017 15:47 Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.