Social Policy and Labour Law during Austerity in the European Union (2015:2epa)

Författare: Bruun Niklas

Den åtstramningspolitik som infördes som svar på den finansiella och ekonomiska krisen i EU var ett resultat av akuta insatser. Den var inte baserad på socialpolitiska överväganden och det skapades heller inte några mekanismer för utvärdering och korrigering av eventuella negativa effekter.

Det gjorde att de vidtagna åtgärderna snabbt hamnade i konflikt med de åtaganden Europa har gjort när det gäller grundläggande rättigheter.

I den här analysen granskar Niklas Bruun en utveckling – främst inom områdena kollektivavtal och jämställdhet – där åtstramningsåtgärder i krisländerna har lett till omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna och smygande förändringar i strid med grundläggande åtaganden i EU:s fördrag.

Publikationen är på engelska och ingår i Sieps forskningsprojekt Sociala Europa.

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020 (2014:7)

Socializing the European Semester? Economic Governance and Social Policy Coordination in Europe 2020 (2014:7)

20 juni 2017 15:47 Vanhercke Bart, Zeitlin Jonathan

Den europeiska planeringsterminen som infördes i början av eurokrisen – och utgör kärnan i EU:s nya institutionella ramverk för ekonomisk och social styrning – har väckt frågor om hur EU:s framväxande socioekonomiska styrning egentligen fungerar och vad den leder till. I den här rapporten hävdar Jonathan Zeitlin och Bart Vanhercke att det sedan 2011 har skett en gradvis ”socialisering” av den europeiska planeringsterminen.