A Critical Insight into Europe´s Criminalisation of Human Smuggling

Författare: Ilse van Liempt

För­fattaren ger i denna europa­politiska analys en över­sikt över hur människo­smuggling har definierats över tid i EU.

Hon ifrågasätter de effekter en kriminalisering av människo­smuggling har när det gäller att värna migranters rättigheter. För­fattaren hävdar att man i stället för att skylla de stora migrations­vågorna på smugglare bör fråga sig vad det är som driver människor att migrera.

Publikationen är på engelska..

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

Responses to the “refugee crisis”: What is the role of self-image among EU countries?

20 juni 2017 15:47 Thorburn Stern Rebecca

De flyktingströmmar som har nått EU:s gränser under 2015 och 2016 har inneburit en utmaning för det internationella asylsystemet. Hur det enskilda medlemslandet svarar på uppmaningarna att ta emot människor på flykt synliggör faktiska skillnader i hur länderna tolkar regelverken, skillnader som annars är mindre uppenbara.