Sieps sammanfattar: EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete

Den 13 december 2017 anordnade Sieps ett seminarium om EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete. Läs ett kort referat av seminariet.

Samtidigt som Storbritannien går ur EU ska unionens medlemsländer börja förhandla om EU:s nästa långtidsbudget. Att Brexit medför lägre intäkter till EU är dock inte det enda som gör de kommande budgetförhandlingarna ovanligt komplexa.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.

EU:s budget: historia och framtid

EU:s budget: historia och framtid

13 april 2018 14:02 Eriksson Jonas

Reformbehov mot svårförenliga positioner – få en snabb överblick inför förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.