Sieps sammanfattar: EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete

Den 13 december 2017 anordnade Sieps ett seminarium om EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete. Läs ett kort referat av seminariet.

Samtidigt som Storbritannien går ur EU ska unionens medlemsländer börja förhandla om EU:s nästa långtidsbudget. Att Brexit medför lägre intäkter till EU är dock inte det enda som gör de kommande budgetförhandlingarna ovanligt komplexa.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.

Should Sweden adopt the euro?

Should Sweden adopt the euro?

18 december 2017 13:31 Höpner Martin

I nuläget är det en fördel för Sverige att stå utanför den gemensamma valutan. Den slutsatsen drar Martin Höpner, statsvetare vid Max Planck-institutet i Tyskland. Däremot menar han att Sverige bör förbereda sig på att tydligare motivera sitt val.

EU och hoten mot rättsstaten

EU och hoten mot rättsstaten

12 december 2017 10:33 Södersten Anna

Under de senaste tio åren har EU:s kriser avlöst varandra. Den kris som nu pågår handlar om de senare årens hot mot rättsstaten, framför allt i Polen och Ungern.