Sieps sammanfattar: EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete

Den 13 december 2017 anordnade Sieps ett seminarium om EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete. Läs ett kort referat av seminariet.

Växande yttre hot har stärkt behovet av sammanhållning mellan EU:s medlemsländer och på kort tid drivit fram nya gemensamma initiativ inom säkerhet och försvar. Frågan är vad utvecklingen innebär för Sverige.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.