Sieps sammanfattar: EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete

Den 13 december 2017 anordnade Sieps ett seminarium om EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete. Läs ett kort referat av seminariet.

Växande yttre hot har stärkt behovet av sammanhållning mellan EU:s medlemsländer och på kort tid drivit fram nya gemensamma initiativ inom säkerhet och försvar. Frågan är vad utvecklingen innebär för Sverige.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.