Sieps sammanfattar: Debatten om framtidens EMU. Vilka reformer är möjliga?

Den 26 januari 2018 anordnade Sieps ett seminarium om framtidens EMU och möjliga reformer. Läs ett kort referat av seminariet.

Under senare år har eurokrisen hamnat i skymundan av såväl nya kriser som
ekonomisk återhämtning. Med ett nytt politiskt landskap i både Frankrike och Tyskland har spelplanen emellertid ändrats. Och i debatten om EU:s framtid har valutaunionen dessutom seglat högt upp på dagordningen. 

Du kan också se en inspelning av seminariet. 

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

Sieps sammanfattar: Hur mycket är EU värt?

25 april 2018 15:16

Den 18 april 2018 anordnade Sieps, tillsammans med EU-kommissionens representation i Sverige, ett seminarium inför förhandlingarna om EU:s finansiella ramar för perioden 2020–2027. Läs ett kort referat av seminariet.