Sieps sammanfattar: Debatten om framtidens EMU. Vilka reformer är möjliga?

Den 26 januari 2018 anordnade Sieps ett seminarium om framtidens EMU och möjliga reformer. Läs ett kort referat av seminariet.

Under senare år har eurokrisen hamnat i skymundan av såväl nya kriser som
ekonomisk återhämtning. Med ett nytt politiskt landskap i både Frankrike och Tyskland har spelplanen emellertid ändrats. Och i debatten om EU:s framtid har valutaunionen dessutom seglat högt upp på dagordningen. 

Du kan också se en inspelning av seminariet. 

Sieps sammanfattar: EU:s framtid – nationella perspektiv

Sieps sammanfattar: EU:s framtid – nationella perspektiv

28 september 2018 10:54

Den 21 september 2018 anordnade Sieps ett seminarium om nationella perspektiv på EU-samarbetets framtid. Vid seminariet uppmärksammades särskilt de debatter som förs i de nordiska länderna. Läs ett kort referat av seminariet.