Italy and the Completion of the Euro Area

Författare: Jones Erik

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

Italien har överlag en ambivalent inställning till EU-institutionernas roll när det gäller den politiska inriktningen för euroområdet. Det är därför inte sannolikt att den italienska regeringen kommer att stödja reformer som gör det möjligt att framtvinga villkorad finansiering eller budgetdisciplin.

Denna analys visar varför det är centralt att lyssna till landet, trots den politiska svagheten. Inte minst gäller det att förstå de specifikt italienska erfarenheterna av statsskuldkrisen.

Perspectives on the future of the EU

Perspectives on the future of the EU

6 maj 2019 09:22 Bickerton J. Christopher, Guérot Ulrike, Krastev Ivan, Möller Almut, Schimmelfennig Frank

Upphovet till debatten om EU:s framtid är de många utmaningar som unionen behöver tackla: globalisering, farhågor kring säkerheten, populismens framväxt, den tekniska utvecklingen, brexit. En underliggande framtidsfråga handlar om legitimitet och demokrati.