Italy and the Completion of the Euro Area

Författare: Jones Erik

Italien var ett av de medlemsländer som först kvalificerade sig för att införa euron. Landets erfarenheter av valutaunionen är dock blandade, och i dag finns det en skepsis mot föreslagna EMU-reformer.

Italien har överlag en ambivalent inställning till EU-institutionernas roll när det gäller den politiska inriktningen för euroområdet. Det är därför inte sannolikt att den italienska regeringen kommer att stödja reformer som gör det möjligt att framtvinga villkorad finansiering eller budgetdisciplin.

Denna analys visar varför det är centralt att lyssna till landet, trots den politiska svagheten. Inte minst gäller det att förstå de specifikt italienska erfarenheterna av statsskuldkrisen.

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

Europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete

8 maj 2018 12:22 Herolf Gunilla

På kort tid har det tagits nya initiativ inom europeiskt säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete. Denna rapport ger en översikt över samarbetets historia och en förståelse för hur EU och medlemsstaterna hanterar dagens situation – konflikter i närområdet, inre skiljelinjer och yttre hot.