Italien har överlag en ambivalent inställning till EU-institutionernas roll när det gäller den politiska inriktningen för euroområdet. Det är därför inte sannolikt att den italienska regeringen kommer att stödja reformer som gör det möjligt att framtvinga villkorad finansiering eller budgetdisciplin.

Denna analys visar varför det är centralt att lyssna till landet, trots den politiska svagheten. Inte minst gäller det att förstå de specifikt italienska erfarenheterna av statsskuldkrisen.

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

The Nordic-Baltic region in the EU: A loose club of friends

19 oktober 2018 09:38 Kuusik Piret, Raik Kristi

De tre nordiska och de tre baltiska staterna samarbetar informellt inom EU. Likheterna är betydande, men skillnaderna ska inte underskattas. Ett exempel är säkerhet i Östersjöregionen – ett område där de delar intressen men till stor del agerar utifrån olika erfarenheter.