Sieps sammanfattar: EU:s framtid – nationella perspektiv

Den 21 september 2018 anordnade Sieps ett seminarium om nationella perspektiv på EU-samarbetets framtid. Vid seminariet uppmärksammades särskilt de debatter som förs i de nordiska länderna. Läs ett kort referat av seminariet.

Framtidsdebatter har varit ständigt återkommande i den europeiska integrationens historia. Dagens diskussion om EU:s framtid utmärks dock av ett särskilt spänningsfält – å ena sidan har förväntningarna på EU ökat, å andra sidan efterfrågas ökad nationell suveränitet.

Du kan också titta på seminariet i sin helhet.