Samarbetet mellan de baltiska och de nordiska länderna bygger på en känsla av att tillhöra en familj med gemensamma historiska och kulturella band. I skuggan av brexit sker också ett visst samarbete med Nederländerna och Irland.

I den här analysen beskrivs likheter och skillnader mellan de sex ländernas EU-politiska ståndpunkter. En likhet är att de ser EU:s sammanhållning som ett viktigt mål. Samtidigt är graden av delaktighet i EU-samarbetet en grundläggande skillnad: gruppen rymmer alltifrån Finlands positiva syn på europeisk integration till Danmarks permanenta undantag.

Författarna menar att gruppen har intresse av att samarbeta men att det inte alltid är möjligt på grund av skiftande ståndpunkter. Säkerhet i Östersjöområdet är ett exempel: här finns gemensamma intressen och dessutom en ökad samsyn om säkerhetsläget. Samtidigt agerar länderna till stor del utifrån sina olika erfarenheter och traditioner.